03. februar 2016

Chr. Hansen: SCIENCE hjælper os med at være innovative

Succes

Interview med Head of Discovery i Chr. Hansen, Adam Baker, om hvorfor Chr. Hansen indgår samarbejder med universiteter, og hvad de får ud af det.

Head of Discovery Adam Baker

Skrevet af Katherina Killander, SCIENCE Kommunikation

Har I et forskningssamarbejde i gang med SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - og hvis ja, hvad går det ud på?

Ja, vi er lige nu i gang med et spændende samarbejde med Sandelin- laboratoriet Biologisk Institut på SCIENCE samt Jensen-laboratoriet på BRIC.

Sandelin-laboratoriet består af førende forskere fra mange fagområder, der alle beskæftiger sig med gen-regulering, epigenetic og transcriptomics. De undersøger store biologiske datasæt, der er generet ved hjælp af de nyeste teknologier inden for genomics. 

Sammen med Sandelin-laboratoriet deler vi en postdoc (forsker med en ph.d.grad red.), som ved hjælp af bioinformatik og de nyeste sekventerings¨-teknologier undersøger aspekter af vores kommercielle produktion af probiotika (mælkesyrebakterier red.), der bliver brugt i kosttilskud og i mange mælkeprodukter som eksempelvis yoghurt. For nylig har vi også medfinansieret en erhvervs-ph.d. som skal arbejde med lignende opgaver for os.

Hvad ønsker I at få ud af forskningssamarbejdet?

Vi har to mål. For det første vil vi gerne få del i mere viden om, hvor stabile forskellige bakterier er under produktionsprocesser ved at undersøge biomarkører og derefter bruge den viden om bakterierne til potentielt at optimere visse dele af produktionsprocessen – noget der kan give store økonomiske fordele.

For det andet vil vi gerne bringe topforskning fra SCIENCE ind i Chr. Hansen, fordi det er afgørende for vores fremtidige produktudvikling. Hele forskningsgruppen inden for bioinformatik på SCIENCE er meget villige til at give os store mængder af støtte, sparring og adgang til avancerede computere.

Det er en stor fordel for Chr. Hansen, fordi vi får adgang til state-of-the-art viden inden for bioinformatik og adgang til langt større ressourcer i forhold til, hvis vi ikke samarbejdede med SCIENCE.

Hvorfor har I valgt SCIENCE som samarbejdspartner?

I Chr. Hansen går vi meget ind for forskningssamarbejder. Vi vælger de bedste som partnere, fordi det hjælper os med hele tiden at være innovative og nyskabende.

Vi er rigtig glade for vores samarbejder med forskningsmiljøer på SICENCE, fordi de er ledende inden for deres områder og deler vores ambition om at være ledende inden for innovation.

Har du et tip til virksomheder som overvejer at indgå samarbejde?

Vi har haft stor succes med at finde samarbejder med både forskere og studerende ved bl.a. at gæsteforelæse på SCIENCE uddannelser. Vi optræder også jævnligt på matchmaking-events og andre events på SCIENCE, hvor virksomheder kan møde forskere og studerende.