31. maj 2016

Ny fakultetsdirektør på SCIENCE -Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Tiltrædelse

Den 1. juni tiltræder Henrik Zobbe som fakultetsdirektør for SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Henrik Zobbe kommer fra en stilling som institutleder på Institut for Fødevare-og Ressourceøkonomi på SCIENCE.

Hent gratis pressebillede

Hent gratis pressebillede.

Henrik Zobbe vil både fokusere på at styrke fakultets økonomi, administration og ledelse og samtidig øge sammenhængskraften på fakultetet, som råder over ca. 4500 forskere og medarbejdere inden for et bredt spænd af forskningsområder. 

Henrik Zobbe er uddannet landmand, jordbrugsøkonom, ph.d. i jordbrugs-politik og én af Danmarks mest kendte eksperter inden for landbrugspolitik.

Henrik Zobbe er 49 år, gift og bor i Gentofte.