18. maj 2016

Ny doktorafhandling om grønlandsk gletscher forklarer stigende havniveau

KLIMAÆNDRINGER

Klimaet er blevet varmere. Sne ændrer karakter, små og store gletschere smelter, inlandsisen smelter, havniveauet og havstrømmene bliver påvirket af de øgede mængder koldt smeltevand, som igen påvirker klimaet. Hvordan spiller alle disse faktorer sammen i en tid, hvor klimaet er under forandring? Og hvordan kan de bruges til at sige noget om, hvor meget havet stiger – nu og i fremtiden? Det er spørgsmål, som har stor relevans for millioner af menneskers levevilkår, og som Sebastian H. Mernild, ph.d. fra Københavns Universitet, belyser i sin doktorafhandling.

I Grønland er der over 20.000 gletschere, men kun én, der har været nøje studeret i over 20 år. Det er Mittivakkat-gletscheren i Sydøstgrønland, som danner udgangspunktet for Sebastian H. Mernilds doktorafhandling. Gletscheren er relevant i det store spørgsmål om de globale klimaændringer fordi det er en mindre gletscher, og det er netop de mindre gletschere, der er mest følsomme over for forandringer i klimaet.

Mernilds studier af den grønlandske gletscher er særligt vigtige, da de kombinerer forskellige fagdiscipliner samt detaljerede observationer og modelleringsværktøjer, således at Mernild har kunnet bruge gletscheren som en slags laboratorie for at forstå lignende mønstre andre steder i Arktis og i verden omkring os. Ved at se på alt fra kompositionen på sneen, til gletscherareal- og volumenændringer til afstrømningen af smeltevand fra Grønland bevæger Mernild sig fra micro til macro-perspektivet. I doktorforsvaret sættes analyserne af den grønlandske gletscher i sammenhæng med hans studier af gletscher-, iskappe- og klimaforhold i den nordlige del af den nordatlantiske region, til indlandsisen samt til andre gletschere og iskapper på kloden. Kort sagt: De gletscher-tendenser vi ser i Grønland ses også kloden rundt.

Doktorgraden er den højeste akademiske anerkendelse, man kan opnå, og dette vidner om den betydelige mængde af ny viden, som Mernild med sine studier har bidraget til. ”Studier der giver indblik i klimaets effekt på sne- og isforholdene i det område af kloden, hvor klimaforandringerne sker hurtigst”, som Mernild forklarer. Doktorafhandlingen: “Water balance from mountain glacier scale to ice sheet scale with focus on Mittvakkat Gletscher, Southeast Greenland and the Greenland Ice Sheet” forsvares den 31. maj 2016. Se mere på Københavns Universitet hjemmeside. 

Grønland står for en fjerdedel af de 3,2 mm, som havet stiger med hvert år. 0,1 mm kommer fra de over 20.000 gletschere og 0,6-7 mm fra indlandsisen.

Sebastian H. Mernild
fik sin ph.d. i klimaforandringer, glaciologi og hydrologi på Københavns Universitet i 2006. Han har siden arbejdet på International Arctic Research Center på University of Alaska Fairbanks (2006-2009), på Los Alamos National Laboratory i New Mexico (2009-2013), og på Center for Scientific Studies/Centro de Estudios Científicos (CECs) i Chile (2013-2016). I dag er han professor i klimaforandringer og glaciologi i Norge. Siden 2010 har han været den danske repræsentant og siden 2014 vicepræsident i International Commission on Snow and Ice Hydrology (ICSIH), en del af International Association of Hydrological Sciences (IAHS). Siden januar 2014 har han været medlem af styregruppen i CliC (Climate and Cryosphere) som hører under FNs World Climate Research Programme (WCRP).

Læs mere på Sebastian H. Mernilds hjemmeside