3. marts 2016

Kirkegårdene skal fremtidssikres

Udvikling

Ny hjemmeside skal inspirere landets små 2.000 kirkegårde til at lave langsigtede udviklingsplaner, der sikrer, at de også i fremtiden er attraktive begravelsespladser. Siden er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Landsforeningen af Menighedsråd m.fl. og præsenteres på Kirkegårdskonferencen den 10. marts.

Hækomkransede gravsteder, stedsegrønne planter, gange med perlesten. Sådan ser mange af os kirkegården for vores indre øje. Et sted, hvor vi mindes de afdøde kære eller måske går en tur for at studere de gamle gravsten. Men ude på kirkegårdene er virkeligheden mange steder en anden. Godt 80 pct. af alle afdøde bliver kremeret og begravet i en urne, der ikke kræver meget plads. Samtidig flytter vi meget mere rundt og er ikke så indstillet på at passe et fjernt familiegravsted de næste 20 år. Derfor virker en del kirkegårde halvtomme, har færre indtægter og mangler nye typer gravsteder. Desuden tager ændringer lang tid, fordi en kistegrav er fredet i 20-30 år.

Hjemmeside til hjælp

Med andre ord er der gode grunde til at se på, hvordan fremtiden skal forme sig, og her er udviklingsplanen det centrale redskab. For at hjælpe kirkegårdene i gang har Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning etableret hjemmesiden www.kirkegaardsudvikling.dk sammen med organisationer på kirkegårdsområdet. Her præsenteres en model for arbejdet med udviklingsplanen, suppleret med uddybende faktasider og eksempler på planer til inspiration. Hjemmesiden henvender sig til menighedsrådene, der laver planen i tæt samarbejde med graver/kirkegårdsleder, ofte med hjælp fra en landskabsarkitekt e.l. Det nye redskab præsenteres på Kirkegårdskonferencen den 10. marts.

Sejs-Svejbæk Kirkegård

Udviklingsplanen er en strategisk ramme for udviklingen af kirkegården, der hen ad vejen udmøntes i konkrete projekter, f.eks. mere naturprægede afdelinger som her på Sejs-Svejbæk Kirkegård. Foto: Christian P. Kjøller

Vælge til og fra

Udviklingsplanen beskriver kirkegårdens nuværende tilstand og sætter fokus på værdier, udfordringer, behov og mål. På landsbykirkegårdene kan det f.eks. handle om at samle de aktive gravsteder omkring kirken og måske indrette yderområderne mere parkagtigt med græs og træer. Mange steder er der også brug for at etablere flere urnegravsteder. På de lidt større kirkegårde indrettes tit skovagtige afdelinger, fordi en del efterspørger en mere naturlig ramme i døden.

Planen er en strategisk ramme for udviklingen, der hen ad vejen udmøntes i konkrete projekter, f.eks. omlægning af tomme kistegravsteder til nye urnegravsteder med stauder eller udskiftning af de gamle træer rundt om kirkegården. Samtidig hjælper udviklingsplanen til at undgå beslutninger, der måske nok løser et problem her og nu, men går ud over kirkegårdens helhed.

Om projektet

Hjemmesiden www.kirkegaardsudvikling.dk udspringer af projektet ’Grønne udviklingsplaner’ i regi af PartnerLandskab. Projektet er gennemført af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Forening af Danske Kirkegårdsledere, Landsforeningen af Menighedsråd, Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Golfunion. 

Få mere at vide

Christian P. Kjøller, adjunkt og landskabsarkitekt, cpk@ign.ku.dk, tlf. 3533 6778