23. juni 2016

IGN får bevillinger til fem nye forskningsprojekter

NY FORSKNING

Fem projekter på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har netop fået bevillinger. Det giver mulighed for ny viden om asketoptørre, skovtræers tilpasningsevne, vegetationspotentiale i jordens tørre områder, vegetativt formerede juletræer og grønne områder i almene boligbyggerier.

Det Frie Forskningsråd (DFF) har bevilliget i alt 565 mio. kr. til 164 forskningsprojekter, der har potentiale til at forbedre liv og levevis. Tre af projekterne gennemføres af forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Desuden har VILLUM FONDEN og GUDP netop bevilliget to projekter. Til sammen giver det mulighed for at skabe ny viden inden for et bredt spekter af fagområder til gavn for samfundet.

Asketoptørre: Unravelling ash-dieback resistance: insights from single-cell analysis of tolerant and susceptible ashes across evolutionary divergent clades
Europæisk ask (Fraxinus excelsior) er truet af en indført svamp, som forårsager alvorlige skader. Projektet skal øge forståelsen af samspillet mellem svamp og vært og går et betydeligt skridt videre ved at udføre komparative analyser hen over hele aske-slægten på flere niveauer. Det kan bl.a. danne udgangspunkt for udvikling af genetiske eller kemiske markører til brug i avlsprogrammer.

Bevillingsmodtager: Lene Rostgaard Nielsen, lron@ign.ku.dk, lektor, Sektion for Skov, Natur og Biomasse
DFF-FTP: Bevilget beløb: 5.135.470 kr.

Vegetationspotentiale: Greening of drylands: Towards understanding ecosystem functioning changes, drivers and impacts on livelihoods
Aktuel forskning viser, at jordens tørre områder globalt set er blevet mere frugtbare over de sidste 30 år. Det står i skarp kontrast til den aktuelle klimadiskurs, hvor ørkenspredning generelt fremstilles som et stigende problem. Derfor søger dette projekt at opnå viden om nuværende og fremtidige vegetationsressourcer i tørre områder. Det sker vha. en kombination af forbedrede satellitbilledanalyser, udvikling af økosystemmodellering og omfattende brug af feltobservationer.

Bevillingsmodtager: Rasmus Fensholt, rf@ign.ku.dk, lektor, Sektion for Geografi
DFF-FTP: Bevilget beløb: 6.121.659 kr.

Grønne områder: Reconfiguring Welfare Landscapes. The Future of the Green Open Spaces of Postwar Danish Social Housing Estates
At skabe rammerne om det moderne liv med gode boliger for alle var et mantra i efterkrigstiden. Det blev ført ud i livet med en sådan kraft, at mere end 20 pct. i dag bor i alment boligbyggeri. De danske boliglandskaber dannede i samtiden internationalt forbillede, bl.a. på grund af de grønne områder. Alligevel er boligområderne i dag ramt af et dårligt ry. Vi undersøger derfor de kvaliteter, landskabsarkitekturen bidrager med i disse storskala-byggerier og deres fortsatte relevans. Læs mere

Bevillingsmodtager: Ellen Marie Braae, embra@ign.ku.dk, professor, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning
DFF-FKK: Bevilget beløb: 6.403.205 kr.

Skovtræers tilpasningsevne
Et nyt forskningsprojekt undersøger, om træer i de kaspiske skove i Iran har større genetisk diversitet og bedre tilpasningsevne end bestandene af europæiske skovtræarter. Målet er at kunne tilpasse de europæiske skove til fremtidige udfordringer i form af klimaforandringer, nye sygdomme og skadevoldere. Læs mere.

Bevillingsmodtager: Palle Madsen, pam@ign.ku.dk, professor, Skovskolen
VILLUM FONDEN har bevilliget maks. 6.028.000 kr.

Bæredygtig produktion af juletræer
Projektet skal udvikle og demonstrere vegetativ formering af eliteplanter med henblik på bæredygtig produktion af juletræer. Projektet retter sig mod både konventionelle og økologiske producenter. Det inddrager hele værdikæden fra forskning over produktionslaboratorium, gartnerier og producenter af hjælpemidler i gartneriproduktionen til dyrkere af juletræer.

Bevillingsmodtager: Jens Iver Find, lektor, Sektion for Skov, Natur og Biomasse
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har bevilliget ca. 7.250.000 kr.