7. marts 2016

IBM: Vores erhvervs-ph.d. løfter os fagligt

Succes

Interview med Executive Software Client Architect i IBM, Peter B. Lange, om hvorfor IBM har valgt at ansætte en erhvervs-ph.d..Til daglig rådgiver Peter B. Lange nogle af IBMs største globale kunder i forhold til digital innovation, transformation og disruption.

Skrevet af Katherina Killander, SCIENCE Kommunikation.

Fortæl om et igangværende forskningssamarbejde, I har med SCIENCE:

"Vi har ansat en erhvervs-ph.d. fra Datalogisk Institut på SCIENCE som i tre år skal arbejde med avanceret analyse og "machine learning" inden for sundhedsområdet.

I både de danske  sundhedsregistre og elektroniske patientjournaler er der ret mange ”blød” data i form af notater og anden frit formuleret tekst af læger. Det kan være svært for en computer at læse og forstå disse ustrukturerede data lige så godt, som den forstår og bearbejder struktureret ”hård” data som fx tal i en database.

De nye muligheder i Cognitive Computing og IBMs Watson teknologi gør det muligt for computere at læse og forstå tekst.  Derfor er vores erhvervs-ph.d.  gået i gang med at undersøge, hvilke oplysninger i tekster, der er vigtige, for at en computer kan analysere og forstå indholdet.

Målet er, at disse værktøjer i fremtiden skal kunne bruges ift. at forudse og detektere sygdomsudbrud i befolkningen gennem avanceret analyse af tekstdata. Værktøjerne kan på den måde være med til at give et mere nuanceret sygdomsbillede i Danmark.

Hvad ønsker I, der kommer ud af samarbejdet?
 

"IBM er en af verdens førende leverandører af værktøjer til avanceret analyse. Men værktøjer er ikke meget værd, hvis de ikke kan løse de konkrete udfordringer, som virksomheder og resten af samfundet står overfor.  Vi skal derfor hele tiden videreudvikle og optimere vores værktøjer, så de opfylder fremtidens behov.

Vi håber og tror på, at samarbejdet med vores erhvervs-ph-d. vil give os praktisk erfaring og viden om, hvordan nye værktøjer til avanceret analyse bedst kan bruges i den danske sundhedssektor.

Den viden vil natuligt gøre vores erhvervs-ph.d. til en værdifuld ressourceperson, som løfter os fagligt, så vi kan knække hårde nødder ude hos vores kunder."

Hvilke konkrete fordele mener du, det giver jer som virksomhed at have en erhvervs-ph.d. ansat?

"Avanceret analyse er i rivende udvikling og alle virksomheder i IT-branchen bruger mange ressourcer på at udvikle nye produkter og styrke medarbejdernes faglighed.

En måde at gøre det på er at få studerende på alle niveauer ind i IBM, hvor de bliver en del af vores hverdag. Det giver os energi, ny viden og friske ideer."

Har du et godt råd til virksomheder der overvejer at ansætte en erhvervs-ph.d.?

"Man skal ikke blot se det som billig, højtuddannet arbejdskraft.  Man skal se det som en mulighed for at få den nyeste forskning ind i virksomheden. På mange måder kan den ph.d. - studerende med sin nysgerrighed og fordybelse blive en rollemodel og ressourceperson i videnstunge organisationer med en travl hverdag."