28. september 2016

Hvad er formlen på et godt samarbejde mellem universitet og virksomhed?

Samarbejde

Novo Nordisk Fonden har givet forsker fra Københavns Universitet knap 10 mio. kr. til at sikre større indsigt i, hvilke rammer, der giver det gode samarbejde.


FOTO: Marcel Bogers fortæller om projektet. (Novo Nordisk Fonden)

Hvad skal der til, for at et samarbejde mellem et universitet og en virksomhed bidrager med samfundsøkonomisk værdi? Dette er et af de spørgsmål, som Novo Nordisk Fonden søger besvaret i en ny stor satsning. Fonden har givet knap 10 mio. kr. til tre forskere, der via tre forskellige men beslægtede projekter skal bidrage med ny viden om effekterne ved investering i dansk forskning.

Marcel Bogers, lektor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet, er en af modtagerne af støtten på knap 10 mio. kr. Marcel Bogers skal undersøge de rammer for samarbejde mellem universitet og virksomheder, der sikrer samfundsøkonomisk værdi:

”For at opnå en større forståelse for og forbedring af de samfundsøkonomiske effekter af forskning, er det afgørende at få bedre indsigt i de individuelle egenskaber, der ligger til grund for samspil mellem universitet og industri,” siger Marcel Bogers.

Projektet vil blive varetaget i forskningsgruppen 'Innovation, Entrepreneurship and Management' (IEM), hvor Karin Beukel, adjunkt og Elena Tavella, adjunkt, er Work Package Leaders i projektet.

(Denne artikel er baseret på en artikel på NovoNordiskFonden.dk)