01. juni 2016

Den bedste motivation er et godt arbejdsmiljø

Ny fakultetsdirektør

Henrik Zobbe tiltræder 1. juni som ny fakultetsdirektør på SCIENCE. Som uddannet jordbrugsøkonom med en ph.d. i jordbrugspolitik har han allerede en række ledelsesposter bag sig, bl.a. som studieleder for uddannelsen i jordbrugsøkonomi og senest som institutleder for Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Samtidig er 49-årige Henrik Zobbe uddannet landmand fra Skive med tilladelse til at drive sit eget landbrug. I dag bor han i Gentofte med hustruen Lene. I anledning af tiltrædelsen som fakultetsdirektør får han her 4 spørgsmål:

Skrevet af Katherina Killander, SCIENCE Kommunikation

Fakultetsdirektør Henrik Zobbe

Fakultetsdirektør Henrik Zobbe

Hvorfor har du søgt stillingen om fakultetsdirektør?

I løbet af mine otte år som institutleder på det der nu hedder IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi) har jeg fundet ud af, at det ledelsesmæssige og administrative er noget, der optager mig.

Jeg kan samtidig se, at jeg har nogle evner og kompetencer, som har flyttet IFRO i en positiv retning. I takt med at mit forskningsarbejde er kommet mere i baggrunden, ser jeg det som en naturlig fortsættelse af mit karriereforløb at satse 100 % på administration og ledelse.

Hvad er det særlige du bidrager med som fakultetsdirektør?

SCIENCE er et nyt fakultet, og siden fusionen har vi i ledergrupperne på SCIENCE arbejdet med at opbygge en organisation og en fælles kultur. Jeg synes, at vi er kommet langt, men nu er vi der, hvor vi skal have det til at fungere helt i bund.

Det kan vi kun, hvis institutterne spiller den rolle, de skal spille, og der har jeg nogle kompetencer - både i forhold til den person jeg er og som tidligere institutleder – til at implementere tingene i bund.  Jeg tror, at jeg kan sige tingene og udforme dem på en måde, så medarbejdere ude på institutterne kan se en motivation i at bidrage til at skabe et endnu stærkere SCIENCE.

Hvad vil du særligt have fokus på?

Tre ting. Jeg vil fortsætte arbejdet med at forbedre den professionelle ledelse og administration, så vi får taget nogle beslutninger og lavet strategier, der bygger på saglige analyser og prognoser samtidig med, at vi lever op til de ting, vi skal.

Den anden ting, jeg går meget op i, er sammenhængskraften. Hvordan vi i højere grad på SCIENCE og resten af KU får skabt et ”vi” frem for ”os” og ”dem”.  Her tænker jeg særlig på tværs af TAP- og VIP-medarbejdere. Vi skal simpelthen få samarbejdet mellem TAP og VIP til at fungere endnu bedre fremadrettet.

Mit tredje fokuspunkt er arbejdsmiljø. Jeg tror i bund og grund på, at den bedste motivation for at skabe resultater er et godt arbejdsmiljø. Og derfor vil jeg arbejde for, at vi fortsat får udbygget det fysiske og særligt det psykiske arbejdsmiljø. Hvis det flytter sig, flytter vi også SCIENCE.

Hvad er du særlig stolt over ved SCIENCE?

Jeg synes, vi har skabt et fakultet, som spænder rigtig bredt, og det er jeg stolt over. Vi har både nogle af Danmarks stærkeste grundvidenskabelige miljøer og nogle af Danmarks stærkeste anvendelsesorienterede miljøer.

Og at vi i det spektrum - fra den tunge grundforskning til det praksisnære samarbejde med myndigheder og virksomheder – har fået skabt nogle strukturer og incitamenter, der kan rumme de mange forskellige interesser, synes jeg er sejt.

Jeg er også stolt over, at vi har skabt en sammenhængende og transparent organisation med en budgetmodel, der understøtter den måde, vi gerne vil arbejde på. Ud fra et offentligt styringsmodels-perspektiv mener jeg, at vi har skabt noget unikt på SCIENCE.