23. september 2016

Fremragende ph.d.-talenter på SCIENCE

prisvindere

Årets store ph.d.-fest på SCIENCE er netop blevet afholdt, hvor et fyldt Lundbeck Auditorium fejrede resultatet af fakultetets største investering i det forgangne år – tildelingen af mere end 250 ph.d.-grader.

Ved den nyligt afholdte ph.d.-fest blev ph.d.-prisen, der gives til tre særligt fremragende ph.d.-projekter, for tredje gang uddelt på SCIENCE. Dermed er prisen, som er på 25.000 kr., indtil videre givet til ni fantastiske unge forskere, der med deres ph.d.-projekt har gjort en betydelig indsats for lige netop deres forskningsområde. Dette års prismodtagere, Anders Anker Bjørk fra Statens Naturhistorieske Museum, Lene Irene Olsen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab og Thorbjørn Juul Morsing fra Kemisk Institut, fik overrakt pris og diplom af dekanen.

Anders Anker Bjørk er tildelt SCIENCE ph.d.-pris 2016 for sin imponerende ph.d.-afhandling ’Expanding Greenland’s Glacial Record’. Kvaliteten af Anders’ arbejde er excellent, og hans inddragelse af samlingsdata i moderne forskning er unik og har resulteret i et bedre udgangspunkt for forudsigelse af fremtidens havspejlsstigninger. Hans artikler er blevet publiceret i de mest anerkendte internationale tidsskrifter og bliver allerede hyppigt citeret. Anders har i forbindelse med ph.d.-forløbet skabt kontakt til flere internationale topforskere og institutioner og kombineret med hans utrættelige tilgang til undervisning og vejledning, og et umiddelbart talent for populær formidling af sin forskning, er Anders utvivlsomt en af Danmarks nye excellente forskere. Bedømmelsesudvalget har vurderet, at Anders Anker Bjørks afhandling er i toppen af niveauet for en ph.d.-afhandling i Danmark.

Lene Irene Olsen er tildelt SCIENCE ph.d.-pris 2016 for sin fremragende ph.d.-afhandling ’Role of heavy metal pumps in transport of zinc from soil to seeds of plants’. Hun har opnået meget fornemme resultater, både under ph.d.-forløbet og med sin ph.d.-afhandling, hvor bedømmelsesudvalget fremhævede, at arbejdet er af en ekstraordinær høj kvalitet. Lenes forskning har fokuseret på, hvorledes zink transporteres ind i planters frø, og har resulteret i signifikante opdagelser inden for plantebiologien, der har øget vores forståelse af, hvordan mikronæringsstoffer transporteres ind i spiselige plantedele. Lenes resultater er publiceret i førende tidsskrifter inden for området, og har allerede resulteret i en imponerende række citationer. Lene er blevet tildelt flere førstepriser for posters og har dokumenteret sine stærke formidlingsevner i en række populærvidenskabelige artikler.

Thorbjørn Juul Morsing er tildelt SCIENCE ph.d.-pris 2016 for sin fremragende ph.d.-afhandling ‘High Valence, Normal Valence and Unknown Valence’. Han har opnået imponerende resultater med sit ph.d.-projekt, hvor han har formået at kombinere en helt usædvanlig faglig bredde med en imponerende høj videnskabelig produktivitet. Thorbjørn har løbende udviklet sit projekt med nye teknikker og søgt ny ekspertise og samarbejdspartnere. Han har eksekveret det planlagte projekt forbilledligt og har i tilgift evnet at udvide projektet i yderst frugtbare retninger. Thorbjørn Morsings afhandling indeholder 10 artikler, hvoraf han selv er førsteforfatter på otte, og bedømmelsesudvalget vurderede, at Thorbjørn er blandt Danmarks bedste ph.d.-kandidater.

Prisoverrækkelsen fandt sted under festlige forhold, hvor omkring 200 gæster var samlet i Lundbeck Auditoriet på Nørre Campus, for at fejre alle de dygtige unge mennesker, der har gennemført et ph.d.-forløb på SCIENCE inden for det seneste år. Højtideligheden blev blandt andet markeret med en meget inspirerende festtale af prorektor Thomas Bjørnholm og klassisk guitarmusik fremført af to unge musikere fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

SCIENCE ph.d.-pris blev første gang uddelt i 2014. Hvert år har fakultetets institutter været med til at udvælge tre særligt excellente ph.d.-projekter, blandt de mange fremragende afhandlinger, der hvert år indleveres og forsvares på SCIENCE. Og det er yderst glædeligt, at det hvert år har været forskellige forskningsmiljøer, der har været leverandører af prismodtagere, hvilket er med til at understrege, at fremragende forskning, dygtig forskeruddannelse og exceptionel talentmasse findes i alle hjørner af vores store fakultet.

Prisen vil blive uddelt igen i 2017, og alle ph.d.’er der modtager deres grad i perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017, vil blive behørigt fejret på næste års ph.d.-arrangement, der afholdes den 15. september 2017.