26. september 2016

Carlsbergfondet uddeler priser til to KU-forskere

TOPKLASSE

KU-professorer i matematik og i International udviklingsret har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris 2016

Fra prisoverrækkelsen: formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, professor Tobias Colding, H.K.H. Kronprinsesse Mary, professor Morten Broberg, uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og præsident for Videnskabernes Selskab, Mogens Høgh Jensen.

Det var en festlig og traditionsrig begivenhed, da H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs søndag uddelte Carlsbergfondets Forskningspris 2016 til to succesfulde forskere på Københavns Universitet.

Den ene pris modtog professor Morten Broberg, Centre for international law, Conflict and Crisis, på Det Juridiske Fakultet for sin excellente forskningsindsats indenfor området International udviklingsret. Den anden pris fik professor Tobias Holck Colding, Institut for Matematiske FagDet Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, for sin enestående forskning indenfor matematik.

Med priserne følger en million kr. De to forskere skal bruge 750.000 kr. af pengene til deres forskning, mens de resterende 250.000 kr. er en personlig hædersgave.

Morten Broberg og international udviklingsret

Morten Broberg har igennem flere år opbygget forskningsområdet ’International udviklingsret’. Han beskæftiger sig med retlige udfordringer og dilemmaer indenfor emner som udviklingsbistand, international handel og retsreformer i udviklingslande. Hans forskning fokuserer ikke kun på retsregler og de rent juridiske aspekter, men også på konsekvenserne af retsreglerne i bred forstand. Derfor samarbejder han med forskere fra en vifte af fagområder, som beskæftiger sig med de samme problemstillinger ud fra andre perspektiver.

Se film og læs præsentation og portræt af Morten Broberg.

Tobias Holck Colding og geometrisk analyse

Tobias Holck Colding arbejder med geometrisk analyse og differentialgeometri, et af de mest betydningsfulde forskningsområder i matematikken i dag. Han har bl.a. forsket i sæbefilm og sæbebobler: Hvordan flader naturligt ændrer form over tid. De teknikker, der er udviklet for at forstå og beskrive området, har haft fantastiske anvendelser inden for mange andre felter. F.eks. har et af Coldings resultater givet en mere klar forståelse for et af matematikkens helt store gennembrud indenfor de seneste 20 år: løsningen af ”Poincares formodning” - et af de syv såkaldte millenniumproblemer. Poincare formodningen giver en vigtig karakterisering af geometriske former i højere dimensioner, f.eks. flader i det 4-dimensionale rum.

Se film og læs præsentation og portræt af Tobias Holck Colding.


Læs Carlsbergfondets pressemeddelelse.