29. september 2016

10 mio. euro fra EU sikrer arktisk forskning frem til 2020

ARKTISK FORSKNING.

Projektet INTERACT, med deltagelse af IGN, har netop modtaget 10 mio. euro fra EU, som bl.a. skal sikre samarbejde på tværs af og forskning ved 77 arktiske forskningsstationer, heraf seks i Grønland, hvoraf tre er ejet af Københavns Universitet.

Foto: Morten Rasch

INTERACT har siden starten i 2011 været vært for tusindvis af forskere fra hele verden, der arbejder på projekter inden for områderne glaciologi, permafrost, klima, økologi, biodiversitet og biogeokemiske kredsløb. De 77 forskningsstationer er placeret i det nordlige Europa, Rusland, USA, Canada, Grønland, Island, Færøerne og Skotland samt stationer i de nordlige alpine områder.

Fra 2011 – 2015 blev det til 7400 overnatninger i felten finansieret af INTERACT.

Voksende netværk af forskningsstationer

Morten Rasch er chefkonsulent på Center for Permafrost, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og leder af et Station Manager Forum i INTERACT med et budget på ca. 2,27 mio. euro. Hans arbejde består bl.a. i at koordinere det voksende netværk af forskningsstationer for at sikre integration og synergi internt og med nye netværk, tværnational adgang til forskningsstationer og fælles forskningsaktiviteter. Dette skal sikre og maksimere den samfundsmæssige relevans af de videnskabelige aktiviteter fra stationerne regionalt og globalt.

Miljøovervågning på højt niveau

Arktis er et kæmpe område, der er meget tyndt befolket. Dette gør det vanskeligt at have kapacitet til f.eks. miljømæssige observationer. Her kan de 77 forskningsstationer spille en central rolle, idet forskerene på forskningsstationerne via deres forskning kan være med til at identificere, forstå, forudsige og reagere på forskellige miljømæssige ændringer i hele Arktis.

Søg om ophold på forskningsstationerne

Halvdelen af midlerne fra EU – 5 mio. euro - er afsat til et såkaldt Transnational Access Programme, hvor bl.a. danske forskere kan søge om at få betalt rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med forskningsrejser til en af de 77 forskningsstationer. Det eneste krav er, at forskeren skal søge om ophold på en forskningsstation udenfor det land, som vedkommende er bosiddende i.

I løbet af 2017-20 vil der blive annonceret en række Call’s, hvor forskere kan søge om midler til forskningsophold.

Supplerende midler fra private fonde

INTERACT arbejder nu på at supplere den samlede bevilling, idet partnere i USA, Canada og Rusland søger midler ved nationale fonde til at supplere den europæiske bevilling. Derudover er man ved at etablere en non-profit organisation (INTERACT Foundation), som skal søge supplerende midler fra private fonde.