22. januar 2015

Millioner til unge talenter på SCIENCE

villum fonden

Ikke mindre end 45,7 millioner kr. er ni unge forskertalenter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet blevet begunstiget med. Det er VILLUM FONDEN, som uddeler de mange millioner kr. til forskere under 40 år gennem sit program "Young Investigator Programme".

I år uddeler fonden 100 millioner kr. til 21 talentfulde lektorer og postdoc' på universiteter og andre højere læreanstalter herhjemme. Pengene skal bruges til forskning i alt fra rummets fjerne galakser og til studier i små bakterier. SCIENCE-fakultetet på Københavns Universitet er topscorer på listen med ni modtagere ud af de i alt 21.

Årets modtagere af VILLUM FONDENs "Young Investigator Programme" på SCIENCE er:

Studier af bakterielle interaktioner i komplekse biofilm

Bakterier i naturlige miljøer lever tæt sammen i komplekse samfund, der er omgivet af en fælles matrix og består af mange forskellige arter, også kaldet biofilm. Når der sker interaktioner på tværs af artsbarrierer, kan det påvirke biofilmens overordnede funktionalitet.

Formålet med projektet er at karakterise disse interaktioner og deres betydning samt identificere de underliggende molekylære mekanismer.

Bevillingen muliggør ansættelse af to ph.d.- studerende og en postdoc, teknisk assistance og anskaffelse af udstyr.

Læs nyheden: Studier af bakterielle interaktioner i komplekse biofilm

Lektor Mette Burmølle 

Biologisk Institut, Københavns Universitet

Bevilling på 7 mio. kr.

Sammenhængen mellem proteiners struktur og funktion: ny viden til gamle antagelser

Proteinfunktioner kontrollerer alle cellulære processer samt humane sygdomme. Viden om, hvordan proteiner udfører deres funktioner er derfor vigtig for at kunne kontrollere disse processer.

Dette projekt har til formål at undersøge de mekanismer, der giver sammenhængen mellem enzymers struktur og dynamik og deres funktion. Projektet vil anvende specialiseret mikroskopi til at studere enzymer på enkelt-molekyle niveau.

Legatet vil tillade ansættelse af en ph.d.-studerende og to postdocs samt indkøb af nyt udstyr.

Læs nyhed: Støtte til undersøgelser af hvordan enzymer arbejder og kommunikerer

Lektor Nikos Hatzakis

Kemisk Institut, Københavns Universitet

Bevilling på 6,8 mio. kr.

Hvordan dyrker svampedyrkende termitter deres afgrøde sygdomsfrit?

Svampedyrkende termitter har en utrolig evne til at forblive sygdomsfrie, til trods for at de dyrker svampe i monokultur, som forventes at reducere modstandskraft.

Projektet vil teste, om svampens substrat steriliseres ved passage gennem termittarmen. Vi vil karakterisere tarmens antimikrobielle stoffer og afgøre, hvor de stammer fra, og hvilke sygdomme de er rettet mod.

Legatet vil finansiere en ph.d.-studerende og to postdocs og bidrage til en øget forståelse af bæredygtig brug af antibiotika.

Læs nyheden: Svampedyrkende termitter dyrker afgrøder sygdomsfrit

Lektor Michael Thomas-Poulsen
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilling på 6,7 mio. kr.

Systematisk undersøgelse af Higgs-bosonen og Effektiv Feltteori

Projektets mål er en systematisk undersøgelse af egenskaberne af Higgs-bosonen, den partikel der nyligt er opdaget ved CERNs Large Hadron Collider. Higgs Bosonen ønskes her forstået og karakteriseret i generelt perspektiv af såkaldt Effektiv Feltteori.

Bevillingen skal finansiere ansættelse af to postdocs, en Ph.D.-studerende, samt til gæsteforskere.

Læs mere i nyheden: Tre forskere på NBI får bevillinger fra Villum Fonden

Lektor Michael Trott
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bevilling på 7 mio. kr.

Analyser af arvemassen fra bronzealderens Europæere

Bronzealderen (ca. 5.000-2.500 år f.v.t) var en af de mest begivenhedsrige tidsperioder i vores forhistorie og lagde i vid udstrækning fundamentet for det Europa, som vi kender dag.

Ved at benytte Next Generation DNA sekventering skal projektet kortlægge arvemassen fra mindst 30 bronzealder-skeletter og dermed give det første sammenhængende billede af det forhistoriske genetiske landskab i Europa.

Legatet finansierer DNA sekventering samt aflønning af ansøger og en laborant i hhv. tre og et år.

Læs nyhed: Analyser af arvemassen fra bronzealderens Europæere

Postdoc Morten E. Allentoft
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Bevilling på 3,9 mio. kr.

 

Alternativer til guldpartikler ved fabrikation af halvleder nanostrukturer

I dette projekt vil vi studere krystaldyrkning af halvleder nanotråde. Indtil i dag har man især anvendt nanopartikler af guld til dette formål.

Vi vil her undersøge hvad der sker, når man bruger andre metaller. Der findes en række potentielle anvendelser af halvleder nanostrukturer, f.eks. i nye typer transistorer og til eksperimenter inden for topologiske kvantecomputere.

Legatet vil dække løn for ansøgeren samt omkostninger for de eksperimentelle dele af projekter.

Læs mere i nyheden: Tre forskere på NBI får bevillinger fra Villum Fonden

Postdoc Jessica Bolinsson
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bevilling på 2,4 mio. kr.

Lys på mørkt stof i galaksehobe

Gennem observationer af Coma galaksehoben fandt man i 1933 evidens for en ny form for stof, som ikke udsender nogen form for stråling – kaldet mørkt stof. Næsten et århundrede senere diskuterer man stadig, hvad dette mørke stof er.

I projektet vil vi måle den rumlige fordeling af mørkt stof i galaksehobe med brug af data fra Hubble rumteleskopet og Very Large Telescope i Chile.

Legatet vil finansiere ansættelse af ansøger samt af en postdoc.

Læs mere i nyheden: Tre forskere på NBI får bevillinger fra Villum Fonden

Postdoc Claudio Grillo
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Bevilling på 4 mio. kr.

Betydningen af arters interaktioner med hinanden på biogeografisk skala

Vi ved kun lidt om hvilken rolle interaktioner mellem arter spiller i fordelingen af liv på Jorden. Projektet vil undersøge om konkurrence mellem individer af koralrevsfisk er med til at opretholde grænser mellem biogeografiske regioner (d.v.s. regioner med forskellige dyrearter) i havet.

Bevillingen vil gøre det muligt at ansætte en feltassistent, og udføre feltarbejde hvor vi vil observere interaktioner imellem koralrevsfisk langs fire biogeografiske grænser i det Indiske Ocean og Stillehavet.

Læs nyhed: Konkurrerende koralfisk kan give ny viden om global biodiversitet

Postdoc Sally A. Keith
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Bevilling på 4 mio. kr.

Genetikken bag værtsspecificitet: Kan patogene værtsskift blive forudsagt?

Patogene (sygdomsfremkaldende) svampe udgør en alvorlig trussel for mange dyr og planter og kan forårsage stor skade efter et skifte til en ny værtsart.

Projektet vil undersøge de grundlæggende evolutionære og genetiske faktorer bag. Ved at udføre kunstige værtsskift af insektpatogene svampe i laboratoriet, vil de genetiske ændringer og evolutionære tilpasninger til nye værtsarter blive fulgt "live", mens de foregår.

Bevillingen vil finansiere ansøger samt en postdoc.

Læs nyhed: Ung forsker skal forudsige svampeangreb med evolutionært eksperiment

Postdoc Henrik Hjarvard De Fine Licht
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Bevilling på 3,9 mio. kr.

Overrækkes den 23. januar

Det er fjerde gang, at VILLUM FONDEN uddeler penge til unge talentfulde forskere i forbindelse med "Young Investigator Programme". Pengene gives både til unge danske og udenlandske forskere, som arbejder i Danmark. Meningen med programmet er bl.a. at få de unge forskere frem i lyset, så de ikke står i skyggen af velestimerede og kendte professorer og samtidig skaffe nye arbejdspladser og tiltrække forskningsmidler fra bl.a. EU.

Den formelle overrækkelse af forskningspriserne finder sted fredag den 23. januar fra kl. 16.00 – 18.00 på Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant i København.

Her vil professor Mikkel Thorup fra Datalogisk Institut på SCIENCE også få overrakt Danmarks største individuelle forskningspris Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning, som foruden den store hæder er på fem millioner kr.

Kontakt

Pressekontakt Eva Beckmann – 20 84 20 85 – eb@veluxfoundations.dk

Fondsrådgiver Lars Arnskov Olsen – 26 17 08 39 – lao@veluxfoundations.dk