22. maj 2015

Savannen påvirker atmosfærens CO2-niveau

Savannens klimaindflydelse

Atmosfærens indhold af CO2 stiger løbende, men stigningen varierer meget fra år til år. Det skyldes ikke ændringer i udledningen, men at jordens økosystemer optager en forskellig mængde CO2 hvert år. Det viser resultaterne af en undersøgelse, som offentliggøres i en artikel i SCIENCE i denne uge. En af forfatterne er lektor Guy Schurges fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Savannen i Tanzania. Foto: Jens Friis Lund

En savanne. Foto: Jens Friis Lund

Undersøgelsen viser, at variationerne i jordens binding af COførst og fremmest skyldes de halvtørre økosystemer, for eksempel savanner. Disse økosystemer er følsomme over for ændringer i vejrforholdene fra år til år. Optagelsen af CO2 via fotosyntesen er lav i de år, hvor økosystemerne har varme og tørre forhold. I år med megen nedbør og kulde er der omvendt en høj optagelse af C02.

Produktive økosystemer som tropiske skove optager en stor mængde CO2, men både ændringerne over de sidste 30 år og variationen fra år til år påvirkes mest af de halvtørre økosystemer. Disse økosystemer er påvirket af voldsomme klimafænomener som El Niño, der opstår ca. hvert femte år. Under sådanne forhold optager de halvtørre økosystemer meget lidt CO2. Klimamodeller tyder på, at klimafænomener som El Niño bliver mere almindelige i fremtiden. Det vil reducere disse økosystemers evne til at optage CO2.

I undersøgelsen brugte forskerne både computermodeller af økosystemers kulstofkredsløb og estimeringer, der er baseret på omfattende observationer af CO2 -strømme forskellige steder på jorden. Det dannede tilsammen grundlag for at vurdere tendenser og variationer i CO2-optagelsen. 

De nye resultater præsenteres i: Science [Science 6237, 895-899]
The dominant role of semi-arid ecosystems in the trend and variability of the land CO2 sink

Yderligere informationer: Lektor Guy Schurgers, e-mail: gusc@ign.ku.dk, telefon: +45 35337692