15. december 2015

Nyt samarbejde med Kalundborg Rekrutteringsalliance

Arbejdskraft

Flere af Danmarks største virksomheder bl.a. Novo Nordisk, DONG Energy og Novozymes har aktiviteter i Kalundborg. Men de oplever udfordringer med både tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Derfor er de gået sammen med jobcentre, Kalundborg Kommune og A-kasser i en alliance, kaldet Kalundborg Rekrutteringsalliance, der skal synliggøre ledige stillinger og brande virksomhederne og Kalundborg Kommune som et attraktivt sted at arbejde og bo. Nu har Det Natur-og Biovidenskabelige Fakultet – SCIENCE – og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – SUND – fra Københavns Universitet indgået en samarbejdsaftale med Kalundborg Rekrutteringsalliance.

Kalundborg Rekrutteringsalliance

Kalundborg Rekrutteringsalliance

Formålet er bl.a. at øge de studerendes indblik i de mange karrieremuligheder, der findes i Kalundborg og styrke samarbejdet omkring uddannelsestilbud til de studerende. Det kan eksempelvis være i form af gæsteundervisning, praktikophold og projektsamarbejde med virksomhederne i Kalundborg Rekrutteringsalliance.

Dekanen på SCIENCE glæder sig over samarbejdsaftalen:

-  Det vil give vores kandidatstuderende et øget kendskab til en række virksomheder og samtidig åbne for spændende karrieremuligheder. Vi håber, at mange af vores dygtige kandidater finder beskæftigelse i de virksomheder, der indgår i Kalundborg Rekrutteringsalliance, siger John Renner Hansen.

Også erhvervsdirektør i Kalundborgegnens Erhvervsråd, Poul Jensen, ser frem til samarbejdet:

- Det er afgørende for vores virksomheders fremtidige udvikling og vækst, at vi kan tiltrække dygtige medarbejdere. Vi forudser mangel på adskillige hundrede akademikere, særligt ingeniører, men også natur- og sundhedsvidenskabelige kandidater, i Kalundborg og omegn frem mod 2025, siger erhvervsdirektør Poul Jensen.