9. februar 2015

Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum

Udeliv i byen

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning diskuterer rammerne for vores udeliv i den nye bog ”Playable – bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum”. Det sker gennem studier af aktiverende byrumsinstallationer, det byggede miljø og det levede liv i det offentlige uderum.

Playable - bevægelsesinstallationer i by- og landskabsrum

Forside af bogen: Playable.

Landskabsarkitekt og lektor Bettina Lamm samt arkitekt og ph.d.-studerende Anne Wagner fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har skrevet bogen sammen med Ph.d. René Kural, der er lektor på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Bogen tager afsæt i Bettina Lamm og Anne Wagners studier af samspillet mellem det byggede miljø og det levede liv i krydsfeltet mellem kunst, leg og byrum. Gennem konkrete eksempler tegnes et billede af uderumsinstallationer, der med kunstneriske og arkitektoniske virkemidler former og iscenesætter bevægelse og aktivitet i by- og parkrummet.  Det sker gennem en præsentation af 24 internationale værker og projekter, der alle på forskellig vis gør uderum mere engagerende og legende.

Bogen udgives ved forlaget Rhodos og udkommer den 19. februar 2015. Der afholdes i den anledning reception på KADK kl. 16. 

Alle er velkomne.

Kontakt: Landskabsarkitekt og lektor Bettina Lamm, bela@ign.ku.dk tlf. 30507130