06. november 2015

Nyt firma fra KU-kemiker opfinder frisk luft til byboer

Kemijobs

Trækker man vejret i Beijing kunne man lige så godt ryge 40 cigaretter om dagen. Bor man i London går en del af skattekronerne til at betale bøder for ulovlig luftkvalitet. Er man sportsmand i Santiago, bør man kun løbe udendørs, hvis regnen har renset luften for nyligt. Luftforurening gør stadig flere byer sundhedsskadelige. Nu vil et nyt firma med rødder på Københavns Universitet udvikle luftrenserløsninger til storbyboer med ondt i lungerne.

Det nye firma, Airlabs, har fået licens til at udnytte luftrenserteknologien Gas Phase Advanced Oxidation (GPAO), der er udviklet på Kemisk Institut, Københavns Universitet, af atmosfærekemikeren Matthew Johnson. Professor Johnson er også netop blevet ansat af Airlabs, som Chief Scientific Officer. En rolle der betyder, at han skal stå i spidsen for at opfinde forskningsbaserede løsninger på byernes luftproblemer.

Atmosfærens egen selvrensende proces

Luftforurening er kemikalier i gasfase. Der er få molekyler, og der er langt imellem dem i gassen. Derfor er gas vanskelig at fjerne. Tidligere metoder har enten brændt, frosset, filtreret eller fortyndet forureningen, men det er både kostbart og energikrævende. GPAO er inspireret af atmosfærens egen selvrensende proces. Den udnytter ultraviolet lys og ozon til at forvandle gas til støvpartikler. Og hvor gas var svært at fjerne, er støv nemt. Derfor kræver GPAO meget lidt energi, endnu mindre vedligehold og kan fungere uden en kostbar skorsten. Se film herunder om teknologiens virkemåde.

Første luftrenservirksomhed allerede afprøvet i felten

Københavns Universitet har allerede solgt en licens til at udnytte GPAO mod industrivirksomheders udslip. Virksomheden INFUSER A/S har siden 2013 fjernet dårlige lugte for en spildevandsvirksomhed i Århus, en chips-producent i Sverige og en foderfabrikant i Jelling. I de seneste måneder har virksomheden også vist at de kan fjerne sundhedsskadelige opløsningsmidler fra et jernstøberi i Tyskland. Men mens INFUSER A/S koncentrerer sig om løsninger til forurenende virksomheder, hvor kilden til forureningen er meget klar, skal Airlab gøre noget ved den mere diffuse forurening, man trækkes med i storbyerne.

"Blue sky zoner" med ren luft i storbyer

Storbyer er især plaget af forurening fra trafik, hvor tusindvis af biler, busser og knallerter giver hvert sit lille bidrag. Fra opvarmning, hvor mange husstande stadig bruger forurenende kul eller brændefyr og fra madlavning, som også stadig forgår over åben ild alt for mange steder. Med Airlabs forventer Matthew Johnson at udvikle ’blue sky’ zoner med ren luft i byer. Det kunne være ved busstoppestedet, legepladsen eller i indkøbsgaden. Men på sigt skal hele byer have ren luft, siger Johnson.

”Vi ønsker ikke bare at sælge en lille sort kasse, som fjerner luftforurening fra et afgrænset område. Vi vil allerhelst udvikle og sælge altomfattende løsninger, som sikrer, at man kan trække vejret frit overalt i de byer, der køber vores løsninger”, siger Matthew Johnson.

To firmaer vil tilbyde komplet løsning

Sammen med INFUSER A/S vil Airlabs tilbyde omfattende løsninger til byer: Udslips kontrol til industrivirksomheder, indendørs luftrensning til bygninger og udendørs luftrensning. Til sammen skal de tre typer løsninger udgøre en trebenet forureningsbekæmpelse, der kan afhjælpe samtlige luftforureningsproblemer i byer.

En vigtig teknologi for folkesundheden

Hvert år er luftforurening skyld i syv millioner dødsfald i utide. Det er flere end trafikdrab, rygning og diabetes tilsammen. Luftforurening er forbundet med hjertekarsygdomme og cancer. Med astma, allergi og nedsat produktivitet. Og med forringede vækstbetingelser for landbrugets afgrøder.