30. januar 2015

Nyt milliard-byggeri booster København som verdens bedste by at bo i

Niels Bohr Bygningen

Mange års arbejde og visioner gik i opfyldelse, da en lang række prominente personer mødte op til grundstensnedlæggelse på Niels Bohr Bygningen på Jagtvej i København. Det bliver et bygningskompleks på Københavns Universitet, som vil tiltrække topforskere fra hele verden og gøre sit til, at vi fremover bliver bedre til at håndtere store samfunds-udfordringer som bl.a. sundhed, klima, vækst og dermed fortsat velfærd. Samtidig vil det nye superbyggeri blive en væsentlig del af Copenhagen Science City, som i de kommende år vil forvandle området mellem Østerbro og Nørrebro til et dynamisk vækstområde med omkring 31.000 arbejdspladser. Denne udvikling vil yderligere styrke og cementere Københavns ry som én af de allerbedste byer at bo i på hele Kloden.

"Niels Bohr ville have frydet sig, hvis han havde været gæst ved denne begivenhed i dag. Ikke fordi bygningen bærer hans navn, for Niels Bohr var i bund og grund et ydmygt menneske. Men han ville fryde sig, fordi bygningen repræsenterer rigtig mange af hans visioner om videnskab, internationalt samarbejde, tværdisciplinær forskning, åbenhed og nærhed til det omkringliggende samfund. At indmure hans åbne brev til De Forenede Nationer fra 1950 i den kommende Niels Bohr Bygningen, er en symbolsk understregning af vores forventninger om, at de fremtidige aktiviteter i bygningen gennemføres i den ånd, som Niels Bohr udtrykker det i sit brev til FN".

John Renner Hansen, dekan, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

John Renner Hansen, dekan, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Ordene kom fra John Renner Hansen, dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, i forbindelse med, at en tidskapsel med Niels Bohrs brev til en urolig verden skal støbes ind i det nye milliardbyggeri på Jagtvej i København.

Niels Bohrs brev til FN og dermed hele verden blev skrevet i 1950 af frygt for, at "den kolde krig" mellem Vesten og Sovjetunionen ville udvikle sig til en altødelæggende atomkrig. Derfor appellerede han til alle om, at den nye teknologi med atomkraft skulle bruges i fredens tjeneste, og at alle parter skulle være åbne omkring teknikken.

Blandt de fremmødte talere var Klima-, Energi- og Boligminister, Rasmus Helveg Petersen, Københavns overborgmester, Frank Jensen, Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen - og dekan John Renner Hansen fra SCIENCE.

Forskning og erhverv hånd i hånd

Niels Bohr Bygningen udgør en del af kernen i samarbejdet omkring Copenhagen Science City. Et nyt område midt i København, hvor forskning og erhvervsliv skal gå hånd i hånd og udvikle nye innovative løsninger og produkter inden for bl.a. medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab.

TV2Lorry-interview med John Renner: https://www.tv2lorry.dk/arkiv/2015/2/4?video_id=100119

"Med den nye Niels Bohr Bygning tager vi et vigtigt skridt hen imod at opfylde visionen om Copenhagen Science City. Her får forskningen og erhvervslivet de bedste betingelser for at skabe noget stort sammen. Og vi får mulighed for at tiltrække flere internationale forskere, virksomheder og investeringer, der skaber vækst og job – ikke bare i København, men i hele Danmark", sagde overborgmester Frank Jensen (S).

Et fyrtårn i et grønt område

Copenhagen Science City er en central fyrtårnsindsats i Københavns Kommunes arbejde for at skabe tætte og innovative samarbejder mellem virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder og dermed styrke væksten i København. Og samtidig har området i forvejen et grønt islæt med en nyrenoveret Fælledpark og med Idrætsparken som sports- og musikarena som kulturelt samlingssted.

Nils Bohrs åbne brev til De Forenede Nationer fra 1950

Nils Bohrs åbne brev til De Forenede Nationer fra 1950 i den tidskapsel, som bliver støbt ind i byggeriet. 

En fleksibel bygning

Den nye Niels Bohr Bygning skal huse laboratorier og undervisningslokaler på tværs af de gængse faggrænser indenfor naturvidenskaberne.

Derfor er bygningen tegnet, så den kan leve op til de krav om fleksibilitet og innovation på tværs, som der stilles til moderne forskning på topplan.

John Renner Hansen, dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, sagde om det nye byggeri:

"Det nye byggeri vil ikke kun sætte sit præg på lokalområdet, men også blive et vindue ud mod den internationale forskerverden og tiltrække talenter fra nær og fjern. Forskningen vil være i topklasse og bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor på en lang række områder. Det samme gør sig gældende for undervisningen af de studerende, som kommer til at sidde tæt på forskerne. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor ser vi frem til et samarbejde med bl.a. erhvervslivet, offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere."

En bydel med kloge hoveder

Den nye Niels Bohr Bygning er en del af en større investering på ca. seks mia. kr. i Copenhagen Science City, hvor topmoderne forsknings- undervisnings- og behandlingsfaciliteter til Københavns Universitet, Rigshospitalet og Professionshøjskolen Metropol skyder op de kommende år. Området forbindes med resten af byen med den nye Metro Cityring og den nye buslinje - "Den Kvikke Vej".

Også det nye European Spallation Source Data Management and Software Center (ESS) skal placeres i Copenhagen Science City. Sammen med ESS forskningsanlægget i Lund forventes det 14 mia. kr. store projekt at tiltrække 2.000-3.000 gæsteforskere fra universiteter, institutioner og virksomheder hvert år.

En topforsker glæder sig

Den amerikanske topforsker Matthew Johnson, der er professor i miljøkemi ved Kemisk Institut på KU, er også begejstret over udviklingen i Copenhagen Science City. Johnson har opfundet en naturlig, billig og alsidig metode til at rense forurenet luft, og siden 2013 har han været dybt optaget af at hjælpe virksomheden INFUSER A/S med at bringe opfindelsen ud på markedet.

"INFUSER er et glimrende eksempel på samarbejdet imellem forskere og virksomheder i Copenhagen Science City. Virksomheden har på meget kort tid skabt nye arbejdspladser i København, og vi ser gode muligheder for yderligere vækst på det danske marked og via eksport til udlandet," understregede Matthew Johnson.

Johnson har opnået stor anerkendelse for sin opfindelse, herunder én af Danmarks største miljøpriser fra Aase og Ejnar Danielsens Fond og senest tildelingen af Københavns Universitets Innovationspris 2014.

Læs mere om Niels Bohr Bygningen

Kontakt

John Renner Hansen, dekan, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, mobil 28 75 53 27

Matthew Johnson, professor, Kemisk Institut, mobil 40 49 89 21

Tine Pind Jørum, pressekonsulent, Overborgmesterens Sekretariat, Københavns Kommune, mobil 27 11 68 96

Kristoffer Klebak, Sekretariatsleder Copenhagen Science City, mobil 22 56 83 88

Svend Thaning, journalist, SCIENCE Kommunikation, KU, mobil 28 75 42 81.