11. maj 2015

Bæredygtig sygdomskontrol i myresamfund

Women in Science

Prisen L´Oreal-UNESCO for Women in Science er en årlig, international prisuddeling, der hylder rollemodeller blandt kvinder i naturvidenskabelig forskning. I 2015 uddeles L´Oreal-UNESCO-priserne for 8. gang i Danmark og tre danske højtkvalificerede, kvindelige forskere modtager prisen, heriblandt Line Vej Ugelvig fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Line Vej Ugelvig fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, får foruden æren et beløb på 110.000 kr. Det er ikke første gang, Line modtager en stor bevilling for sit ekstraordinære forskningsarbejde. Senest modtog hun en postdoc bevilling fra Det Frie Forskningsråd samt en Sapere Aude bevilling, der er med til at fastholde særligt talentfulde unge i naturvidenskabelig forskning.

Myrer baner vejen til sygdomsbekæmpelse

Line Vej Ugelvig forsker i evolution af myresamfund og de karaktertræk, der gør myrer i stand til at holde deres familiebaserede samfund fri for stort set alle smitsomme sygdomme – en bemærkelsesværdig bedrift set i lyset af de epidemier, der truer/rammer vore egne samfund. Nøglen til at forebygge epidemier er tidlig registrering af smittekilden og umiddelbar implementering af passende forholdsregler.

Line Vej Ugelvig arbejder pt. som postdoc ved Institute of Science and Technology Austria i Østrig, men glæder sig nu til at vende tilbage til Københavns Universitet. ”Når jeg vender tilbage til Biologisk Institut er det også for at følge op på mine resultater og kortlægge de underliggende genetiske og sociale faktorer, der regulerer centrale dele af myrernes sociale sygdomsforsvar. Med denne pris fra L´Oreal-UNESCO for Women in Science kan jeg udvide projektet og fremme vores forståelse af de evolutionære processer, der betyder, at myresamfund i dag ikke døjer med katastrofale epidemier, som det er tilfældet for de øvrige, både naturlige og kulturelle, samfund på jorden”, siger Line Vej Ugelvig.

Myrernes effektive sygdomsforsvar bunder i en kollektiv indsats af konstant årvågne arbejdermyrer, der, afhængig af smittekildens natur og udvikling, begrænser spredningen ved hjælp af koordineret adfærd. Der er tale om principper, der er grundlæggende for evolutionen af komplekst liv, ikke kun avancerede samfund med samarbejdende individer, men også multicellulære organismer, hvor koordination på celleniveau er altafgørende for integritet og succes for organismen som helhed.

Kontakt:
Line Vej Ugelvig
line.ugelvig@ist.ac.at

Læs mere på http://forwomeninscience.com