16. september 2015

Danmarks største skoleeksperiment tester smagsløgene

food science

Elever fra 1350 skoleklasser fra 0. klasse til 3. G skal undersøge sammenhængen mellem fødevarer, genetik, kulturel baggrund og sanserne. Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet har udviklet de forsøg, eleverne gennemfører, og står også for at uddrage konklusionerne fra Danmarks største skoleeksperiment.

Fotograf: Sanne Vils Axelsen.

Temaet for årets MasseEksperiment er smag, kultur og genetik. Formålet med eksperimentet er at undersøge betydningen af elevernes fødevarepræferencer og deres oplevelse af forskellige duft- og smagsprøver. Forsøget skal give eleverne et indblik i, hvorfor de foretrækker visse fødevarer frem for andre.

”Vores rolle er at designe et videnskabeligt forsøg, der kan laves i en skoleklasse på en måde, så eleverne både har det sjovt og samtidigt finder ud af, hvordan man skaber og indsamler videnskabelige data, og hvordan forskere arbejder. Forsøget skaber ny viden, som vi kan bruge i forskningen og er samtidig en del af undervisningen i de naturvidenskabelige fag,” siger videnskabelig assistent Bat-El Menadeva fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

MasseEksperiment 2015 er koblet til forskningsprojektet Smag For Livet.

Forsøg skal afdække forskelle

Videnskabelig assistent Bat-El Menadeva. Foto: Lene H. Koss

Årets forsøg er opdelt i to aktiviteter.

”Den ene er et spørgeskema, hvor vi spørger ind til elevernes baggrund, deres madvaner, fødevarepræferencer, samt hvordan de har det med nye og ukendte fødevarer. Det er superinteressant at vide for os som fødevareforskere, og det ligger i forlængelse af MasseEksperimentet i 2008, som vi også var en del af,” siger Bat-El Menadeva.

Den anden aktivitet er en duft- og smagstest, hvor eleverne skal dufte til tre forskellige prøver og smage på fem forskellige prøver – og blandt andet bedømme, hvor godt de kan lide det de smager på og dufter til.

”’Vi kan så sammenholde svarene fra de to aktiviteter og finde ud af, om der fx er forskel på piger og drenge, aldersgrupper og hvor i landet man bor, set i forhold til hvad man kan lide og ikke lide,” siger Bat-El Menadeva, der håber, eleverne bliver mere bevidste om deres madvaner på baggrund af projektet.

”De erfarer forhåbentligt, at vi smager tingene lidt forskelligt, og at det bestemt også er OK. De vil blive undervist i genetik og får også en indsigt i, hvordan hele den sensoriske verden er indrettet – fx at smag også handler om duft,” siger hun.

Via et samarbejde med Norsk Forskningsråd, gennemfører 1000 norske skoleklasser også det af FOOD designede eksperiment.

Projektet ledes af et forskerteam med leder af Nordic Food Lab, Michael Bom Frøst, i spidsen. Holdet tæller udover Michael Bom Frøst og Bat-El Menadeva også sensorik-professor Wender Bredie og uddannelseskoordinator Bodil Allesen-Holm.