30. juni 2015

Mink med personlighed

Adfærdsbiologi

Det er efterhånden alment kendt, at dyr har personlighed. Dette vil enhver hunde- eller katteejer kunne nikke genkendende til – dyr har ligesom mennesker deres helt særegne karaktertræk og måder at reagere på overfor nye situationer.

Dyrs personlighed er defineret som en individ-specifik reaktion, der går igen i forskellige situationer, og som varierer imellem individer inden for en art. Dyrs personlighed kan blandt andet have indflydelse på, hvem de foretrækker at parre sig med.

Mink i personlighedstest

Forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet og Zoologisk Have i København har undersøgt den amerikanske minks personlighed på helt nye måder, i det det aldrig tidligere er blevet undersøgt, hvorvidt der er forskel på, i hvilke situationer nogle mink er mere sky end andre.

Ph.d. studerende Christina Lehmkuhl Noer fra Sektion for Økologi og Evolution og København Zoo har stået i spidsen for den nye undersøgelse.

- Vi har undersøgt personlighed hos 47 amerikanske mink i fire forskellige situationer, der har været helt nye for minkene. Vi opdelte undersøgelserne i to – nogle med ikke-social karakter, og nogle, der var socialt betinget. Minkene blev først introduceret til to fremmede objekter; - et hundelegetøj og en radiostyret bil. Derefter testede vi dem i to sociale kontekster; - en spejltest og en ’mød-en-fremmed-mink’-test. Vi målte minkenes reaktion på og villighed til at nærme sig disse nye objekter og individer og undersøgte, om vi kunne finde en sammenhæng i minkenes adfærd mellem de forskellige tests.

Dyrs personlighed er også kompliceret

Klik for at downloade stor udgave.
Foto: Jesper Clausen

Forskerne havde på forhånd en forventning om, at der ville være en sammenhæng mellem henholdsvis de to sociale situationer og på samme måde mellem de to ikke-sociale. Og testene viste faktisk en tydelig sammenhæng i minkenes reaktion. Men når forskerne skiftede mellem de to adfærdstest - fra ikke-social til social, så var det pludseligt nogle andre individer, der reagerede med at være hhv. sky og modige.

Forskningsresultaterne er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift PLOS.

- Vores resultater viser, at det er mere kompliceret at undersøge aspekter af personlighed hos dyr end hidtil troet, og at det er altafgørende for resultaterne, at man er bevidst om, hvilke situationer dyrene testes i. Vi fandt, at en mink, der reagerer sky i flere sociale sammenhænge, nødvendigvis ikke er sky i ikke-sociale sammenhænge. Et dyr har altså ikke en entydig adfærd, men det er altafgørende, i hvilken sammenhæng det befinder sig, fortsætter Christina L. Noer.

Et øget kendskab til minkenes personlighed er nyttig viden, når man for eksempel skal udvælge minkpartnere til parring.

 

Kontakt:

Ph.d. studerende Christina Lehmkuhl Noer, Biologisk Institut og København Zoo
cln@zoo.dk
Tlf: 2624 7090

Professor Torben Dabelsteen, Biologisk Institut
tdabelsteen@bio.ku.dk
Tlf: 3532 1305