10. februar 2015

Når vi samarbejder med SCIENCE giver det os en stærkere position på markedet

interview

”Når vi samarbejder med forskningsmiljøer som SCIENCE, får vi som virksomhed et kæmpe løft: Vi får adgang til de bedste hjerner, ny viden vi kan patentere og en stærkere position på markedet.” Paul Cornillon, Senior Vice President i Arla Foods.

Skrevet af: Katherina Killander, SCIENCE Kommnikation.

Senior Vice President for Innovation i Arla Foods, Paul Cornillon

Senior Vice President for Innovation i Arla Foods, Paul Cornillon

Sunde og velsmagende forbrugerprodukter baseret på den nyeste forskning

Som Senior Vice President i Arla står jeg i spidsen for innovation og produktudvikling. Med det nye forskningscenter Arla Foods Dairy Health and Nutrition Excellence Center har vi indgået samarbejde med SCIENCE – Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Vores ambition med centeret er at fremme en sund livsstil for vores forbrugere overalt på kloden ved at tilbyde fødevareprodukter, der er endnu sundere, mere velsmagende og som samtidig er prisvenlige.

Derfor har vi fokus på at skabe fremragende forskning. Vi har etableret et virtuelt forskningsprogram, hvor vi kan samle de bedste forskerkræfter og ekspertiser og dermed skabe videnskabelige fremskridt. I øjeblikket fokuserer vi primært på tre forskningsområder:

Sund børnevækst- og udvikling, metabolisk syndrom og vægtkontrol samt immunitet og type 2 diabetes.

På sigt vil vi samle alle vores forskningssamarbejder inden for sundhed i dette nye center. Allerede inden vi startede centeret, var vi i gang med en række spændende forskningsprojekter med forskere fra Københavns Universitet - eksempelvis Neomune-projektet med professor Per Sangilds forskergruppe og projekter med Arne Astrups forskergruppe omkring overvægt og vægtkontrol. Men vi ønskede at sætte yderligere damp under kedlerne og skabe endnu mere ny viden.

Det betyder, at  alle vores igangværende forskningssamarbejder snart vil  blive en del af dette center. Et af vores konkrete mål er at udvikle nye, sunde og billige produkter baseret på plante- og mælkeprotein - målrettet det afrikanske marked.

Forskningssamarbejder styrker konkurrenceevnen

Vi bygger videre på mange års succesfuldt samarbejde med Københavns Universitet (KU).

Forskningssamarbejder styrker konkurrenceevnen

Forskningssamarbejder med SCIENCE er med til at forbedre Arlas eksisterende produkter og skabe nye produkter.

SCIENCE har en ekspertise og et forskningsmiljø der er anerkendt i hele verden og ærligt talt, vil vi gerne associeres med det. Det giver os også god PR og anerkendelse som en state- of-the-art virksomhed.

Når vi samarbejder med SCIENCE får vi ny, værdifuld viden omkring mælkeprodukters egenskaber og muligheder. Det kan vi bruge til at forbedre vores eksisterende produkter og skabe nye produkter. 

På den måde kan vi beskytte vores position som ledende virksomhed på markedet. Den nye viden omsætter vi til eksklusive patenter og licenser. Derved bruger vi IP (Intellectual Property red.), som et strategisk virkemiddel til at øge vores konkurrenceevne.

Når vi samarbejder med topuniversiteter og forskningsmiljøer, får vi også adgang til de bedste hjerner. Det giver Arla et kæmpe løft.  Helt konkret vil vi med det nye forskningscenter generere 25 ph.d.´er over de næste fem år.  

Tips fra Paul Cornillon til virksomheder der overvejer at samarbejde med SCIENCE:

  • Brug noget tid på at sætte jer ind i, hvordan man samarbejder med et universitet.
  • Vær åben omkring din virksomheds behov og acceptér at ikke alt, hvad der kommer ud af forskningen, kan ses på bundlinjen.
  • Sørg for, at den nye teknologi/viden implementeres i din virksomhed, så forskningen bliver brugt til eksempelvis at skabe nye produkter.
  • Husk at samarbejdet overordnet set vil blive en succes. I Arla har vores samarbejder med KU over de seneste 10 år ikke altid resulteret i nye, forbedrede produkter, men ofte har det været tilfældet. Og det er OK. Som industripartner må du acceptere både fremgang og nederlag i løbet af den periode, samarbejdet løber. Men når alt gøres op til sidst, vil I som virksomhed altid have nydt stor gavn af samarbejdet.

Kontakt

Paul Cornillon, e-mail paul.cornillon@arlafoods.com