19. juni 2015

Fødevareleder er fyldt 50

50 år

Ved første øjekast virker han afdæmpet, men man opdager hurtigt uroen. For lige under overfladen pulserer engagementet, den faste vilje til at udrette noget særligt, og den store begejstring for ideer og strategier, der kan føre til noget konstruktivt. Den 21. juni 2015 fyldte lederen af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, Bjarke Bak Christensen, 50 år.

Leder af Institut for Fødevarevidenskab, Bjarke Bak Christensen.

”Fødevareområdet er fantastisk, fordi det er en central del af alle menneskers liv. Det betyder, der er så meget, man kan tage fat i, og så mange dagsordner, man kan sætte og præge. Jeg kunne løbe spidsrod til møder om fødevarer, ” siger Bjarke Bak Christensen.

Det kendetegner ham altid at have et skarpt blik for målet, og ikke mindst formålet. Han mener, en stor del af instituttets forskning skal handle om noget, der umiddelbart kan være med til at løfte samfundsmæssige opgaver.

”Jeg har en vision om, at det vi laver, skal kunne implementeres inden for en rimelig tidshorisont – vi skal også lave grundlæggende forskning, men det er væsentligt, at en stor del af vores forskning direkte skal kunne anvendes i for eksempel fødevareindustrien eller af forbrugerne. Især med tanke for, at vores fødevarer bliver sundere, at vi kan producere med et lavere energiforbrug, udnytte råvarerne bedre – i det hele taget med fokus på øget bæredygtighed og sundhed,” siger Bjarke Bak Christensen.

Han ser det som sin opgave at sørge for, instituttet står stærkt i det internationale billede og er en foretrukken partner for både fødevareindustri og universiteter i ind- og udland.

Sætter holdet med omhu

”Noget af det, der optager mig, er, hvordan vi organiserer os selv, og hvordan man driver en stærk forskningsgruppe. At man kan ”sætte holdet” er et vigtigt succeskriterium, for kan man få de rigtige mennesker til at arbejde sammen, får man meget mere ud af det, end hvis kun en enkelt person driver værket. Det skaber kontinuitet i den måde, man udvikler sin forskning på og gør det lettere at ændre retning, hvis der er behov for det,” siger han.

Målet er at være med til at skabe nogle betydelige gennembrud og forandringer på fødevareområdet.

Bacheloruddannelsen i Fødevarer og Ernæring er instituttets grundlæggende uddannelse og indgang til en række kandidatuddannelser med fødevarefokus på Københavns Universitet. At uddannelserne er konkurrencedygtige og befinder sig på et internationalt niveau har også topprioritet.

”Det ligger mig på sinde at få uddannet nogle folk, som der er brug for. Vi skal have nogle uddannelser, der forbereder de studerende på at komme ud i erhvervslivet med en rigtig god fornemmelse af, hvad de kan bidrage med, og hvad der forventes af dem,” siger Bjarke Bak Christensen.

Fra fødevaresikkerhed til -forsyning

I 2011 tog Bjarke Bak Christensen et stort spring fra en stilling som forskningschef ved DTU Fødevareinstituttet til jobbet som leder af Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet.

”Springet fra at arbejde specifikt med fødevaresikkerhed til at arbejde med hele paletten; produktion, teknologi og forståelsen af samspillet mellem fødevarer og mennesker var temmelig stort, men jeg kunne lide tanken om at samarbejde med fødevareindustrien i stedet for hele tiden at slå dem i hovedet med fødevaresikkerhed. Maden er også ret sikker i Danmark, så jeg syntes, det kunne være spændende at beskæftige mig med en lidt bredere dagsorden, hvor det grundlæggende set handler om at være i stand til at kunne lave mad til hele verden.”