15. januar 2015

Dialog skal sikre krondyrene

Stigende kronvildtbestand

Den sjællandske kronvildtbestand stiger. Til glæde for nogen og til gene for andre. Koordineret forvaltning er nødvendig, og det giver en ny bog et detaljeret bud på. Bogen udkommer i dag.

Kronkalv. Foto: Hilmer og Koch (C).

Kronkalv. Foto: Hilmer og Koch (C). Download pressefoto ved klik på billedet.

Tilbageholdende afskydning, udslip og udsætninger enkelte steder. Sammen med et ønske om mere kronvildt og der af følgende aktiv vildtpleje, har det givet Sjællands kronvildt et kraftigt skub opad. I 1800-tallet blev dyrene udryddet fra den fri natur. I 2014 var den anslåede bestand på op mod 2.000 dyr.

Derfor kan dyrene nu ses og mærkes på stort set hele Sjælland. Det er der både fordele og ulemper ved. På plussiden hører dyrenes værdi som en del af den oprindelige danske biodiversitet, deres jagtlige værdi, oplevelsesmulighederne samt dyrenes bidrag til naturpleje gennem græsning.

Til udfordringerne hører markskader i landbruget, skrælle- og bidskader på træer i skovene samt øget risiko for påkørsler i trafikken. Det kalder på en målrettet, fælles forvaltning.

Dialog nødvendig

Som en milepæl i forvaltningen af kronvildt udkommer nu en bog om emnet. Den bygger på tre års arbejde i et projekt, hvis formål har været at skabe dialog og komme med input til praktiske løsninger på en række af de interessekonflikter, der uundgåeligt følger de store dyrs gøren og laden.

Bogen Kronvildt på Sjælland, samler op på viden om den sjællandske kronvildtbestand, men opsamler også erfaringer med forvaltningen. En erfaring er fx, at de nødvendige tiltag for at lykkes med forvaltningen og reducere tab på grund af skader, sjældent er komplicerede i sig selv. Til gengæld bevæger dyrene sig meget og over store afstande og derfor også over ejendomsskel. Derfor er en anden, og meget central erfaring, at det mest komplicerede og tidskrævende er, at få de mange mennesker, som kronvildtet påvirker, til at tale sammen og samarbejde om at nå mål, som alle kan leve med. Et formål med bogen er derfor at fungere som idekatalog for videre samarbejde, metodeudvikling og dialog.

Vejen frem

Interessen for emnet har i projektperioden vist sig stor. Lokale lodsejere, forvaltere og brugere af naturen har stillet talstærkt op til møder og spørgeundersøgelser, samt deltaget i praktiske forsøg.

Senest kom den store interesse til udtryk ved en konference i et fyldt auditorie på Skovskolen i Nødebo i november 2014. Temaet var vejen frem. Der venter nemlig en stor indsats for at lykkes med den fælles forvaltning, som projektet har vist en stor interesse for – og vilje til. Der er behov for yderligere opsamling af viden og erfaringer til at understøtte forvaltningen.

”Hvis ikke der sker en fælles forvaltning, risikerer vi flere skader og højere omkostninger, samtidig med at afstanden mellem interessegrupperne øges,” siger projektleder Niels Kanstrup fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

”Det, der tabes, bliver vores mulighed for at drage bedst mulig nytte af dyrene. Da interesserne er spredt på så forskellige brugergrupper uden hovedvægt ét bestemt sted, er der brug for hjælp og støtte til at sikre dialogen i et neutralt forum. Håbet er, at bogen kan være med til at starte den proces.”

Bogen Kronvildt på Sjælland er målrettet alle danske lodsejere, forvaltere og brugere med interesse for kronvildt. Den findes i en elektronisk udgave på www.kronvildtsjaelland.dk , hvor den også kan bestilles i trykt udgave.

Kontakt: Niels Kanstrup, Projektleder, nk@ign.ku.dk, mobil: 20332999

Projektet Forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland er støttet økonomisk af 15. Juni Fonden.

Projektteamet er Niels Kanstrup, Palle Madsen, Kristian Stenkjær, Rita Merete Buttenschøn og Anders Jensen. Alle tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – Københavns Universitet.

Trykning af bogen: Kronvildt på Sjælland er støttet økonomisk af Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund