9. november 2015

Big data: Fortrolighed ingen hindring

Brug af data for at foretage bedre beslutninger bliver ofte begrænset af krav om fortrolighed, fordi mange data enten indeholder personfølsomme oplysninger eller forretningshemmeligheder. Et nyt forskningsprojekt, ledet fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, vil udvikle metoder til at sætte den slags følsomme data i spil, uden at fortroligheden bliver brudt.

Maksim Kabakou/ScanStockPhoto

”Vi vil gøre brug af en særlig kryptografisk teknologi, som kaldes Secure Multiparty Computation (SMC), og som gør det muligt at foretage beregninger direkte på krypterede data,” fortæller lektor Kurt Nielsen, som koordinerer projektet, der er finansieret af Industriens Fond og bygget op omkring to cases.

Konkurrence på låntilbud

Den ene case skal forenkle processen i forbindelse med kreditvurdering, når virksomheder skal indhente tilbud på lån. Ved at fortrolige data i krypteret form kan deles og dermed anvendes af flere konkurrerende kreditinstitutioner, bliver det nemmere og billigere at skabe en reel konkurrence om låntilbud.

”Kreditvurdering og andre administrative procedurer gør det ofte dyrt og besværligt at indhente konkurrerende tilbud på lån. Et af målene med vores projekt er at reducere omkostningerne både for låntager og långiver ved at samle fortrolig information og data til kreditvurderinger i krypteret form, så de samme data kan bruges af flere kreditinstitutioner. Desuden kobler vi kreditvurderingerne med et auktionssystem, så låntilbud nemt og billigt kan udsættes for konkurrence,” forklarer Kurt Nielsen.

Systemet vil, i tillæg til virksomheder, som har traditionelle aktiver som sikkerhed, desuden henvende sig til virksomheder med mindre håndgribelige aktiver, ved at data fra fx vækstfonden bliver brugt. Kurt Nielsen forventer, at en effekt af projektet vil blive en øget konkurrence på lån til virksomheder.

Hjælp til energibesparelse

Formålet med den anden case er at pege på potentialer for energibesparelse i danske virksomheder ved at understøtte brugen af krypterede, fortrolige data. Denne case skal i tillæg fungere som såkaldt Proof-of-Concept for en ny og mere fleksibel model til anvendelse af følsomme data fra to af de helt store danske dataleverandører, Danmarks Statistik samt Energinet.dk’s DataHub, hvor informationer om elforbrug fra samtlige elmålere i Danmark findes.

”Historisk har Danmark været førende inden for kontrolleret adgang til person- og virksomhedsfølsomme informationer. Denne styrkeposition er truet af tiltag i EU omkring persondatabeskyttelse og en generel bekymring omkring overvågning og beskyttelse af privatlivet. Samtidig er der et stigende behov for at bringe disse følsomme data direkte i spil for eksempel i online services, som kan fremme bedre beslutninger. Den anden case i vores projekt vil demonstrere, hvorledes Danmark kan fastholde sin styrkeposition ved fortsat at kunne udnytte sådanne datakilder uden at gå på kompromis med fortroligheden,” fremhæver Kurt Nielsen.

Flere oplysninger:
Lektor Kurt Nielsen, tel: 3533 2316,  e-mail: kun@ifro.ku.dk