18. juni 2014

Prestigefulde millionbevillinger til fire SCIENCE-forskere

Sapere aude

Fire forskere fra SCIENCE modtager en bevilling fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude, der finansierer forskningsprojekter af absolut højeste kvalitet.

Charlotte Fløe Kristjansen fra Niels Bohr Institutet har modtaget en Topforsker-bevilling.

Én forsker tildeles en Sapere Aude Topforsker-bevilling og tre forskere tildeles en Sapere Aude Forskningsleder-bevilling. Dermed modtager SCIENCE den ene af Københavns Universitets i alt tre Topforskerbevillinger, der retter sig mod den absolutte forskningselite.

Modtageren af topforskerbevillingen, professor Charlotte Fløe Kristjansen fra Niels Bohr Institutet har fået 11.5 mio. kr. Bevillingen giver hende nogle helt unikke muligheder for over de næste fem år, at samle en stærk gruppe af unge forskere og anerkendte internationale eksperter i arbejdet med en ny forskningsidé.

Om projektet fortæller Charlotte Fløe:

"I Sapere Aude-projektet vil idéen om en ækvivalens mellem partikler og strenge blive forsøgt anvendt på systemer, der hører hjemme i faststoffysikken, hvor man traditionelt ikke har beskæftiget sig med strenge. Perspektiverne er, at den strengteoretiske indfaldsvinkel vil kunne muliggøre udforskningen af parameterområder, som ikke er tilgængelige med partikelteori, og i sidste ende lede til en konkret forudsigelse om en fysisk målbar størrelse baseret på strengteori."

Tre nye forskningsledere

De tre modtagere af Sapere Aude Forskningsleder-bevillingen er adjunkt Elisenda Feliu, Institut for Matematiske Fag, postdoc Leticia Hosta-Rigau, Nano Science Center og adjunkt Albert Schliesser, Niels Bohr Institutet, der får hver en bevilling på omkring 7 mio. kr. Bevillingen gives til dygtige yngre forskere, så de kan få mulighed for at udvikle deres forskningsidéer og opbygge et team omkring sig. Læs mere om bevillingsmodtagerne og deres projekter nedenfor.

Fra venstre mod højre: Elisenda Feliu, Leticia Hosta-Rigau og Albert Schliesser.

Knap halvdelen af de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd går til forskere fra Københavns Universitet. Universitetets forskere får 12 ud af 27 bevillinger på i alt 189 mio. kroner.

De fire Sapere Aude bevillingsmodtagere

Topforskerbevilling:

Charlotte Fløe Kristjansen
Professor, ph.d., Niels Bohr Institutet
Forskningsprojekt: ’Partikler versus strenge i højenergi- og faststoffysik’.

Forskerlederbevilling:

Leticia Hosta-Rigau
Postdoc, ph.d., Nano-Science Center
Forskningsprojekt: Kunstige organeller som et nyt terapeutisk værktøj til behandling af sjældne sygdomme.

Elisenda Feliu
Adjunkt, ph.d., Institut for Matematiske Fag
Forskningsprojekt: Udvikling af matematiske metoder til at analysere matematiske modeller inden for molekylærbiologi.

Albert Schliesser
Adjunkt, dr.rer.nat., Niels Bohr Institutet.
Forskningsprojekt: Måling af kræfter og felter med nanomekaniske oscillatorer på kvantegrænsen.

Læs mere om Sapere Aude bevillingerne her.