16. januar 2014

10,8 mio. kr. til forskning i kvanteinformationsteknologi

To forskere, Mark Rudner og Michael J. Kastoryano fra Niels Bohr Institutet har modtaget støtte fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme til forskning i kvanteinformationsteknologi.

Mark Rudner, ph.d. i faststoffysik har fået en bevilling på 7 mio. kr. til forsknings-projektet: 'Kvantemekanik dynamik ude af ligevægt'.

Mark Rudner, ph.d. i faststoffysik har fået en bevilling på 7 mio. kr. til forskningsprojektet: 'Kvantemekanik dynamik ude af ligevægt'.

"Formålet med mit forskningsprojekt er at identificere nye stabile kvantefænomener. Med udviklingen af en større teoretisk forståelse af materialers egenskaber åbnes der nye muligheder for anvendelser inden for kvanteinformationsteknologi. F.eks. har man fundet et nyt enestående materiale, der fungerer som isoleringsmateriale indvendigt, men som på ydersiden er elektrisk ledende. Vi vil gerne forstå, hvad der sker. Udover at forstå materialets kvantemekaniske egenskaber, arbejder jeg på at finde nye måder, hvorpå moderne redskaber som lasere eller mikrobølgefelter kan bruges til at kontrollere disse spændende egenskaber dynamisk eller 'på befaling'. Jeg er også på jagt efter at finde ud af, hvordan disse teknologier kan gøre os i stand til at opdage nye og endnu mere eksotiske og potentielt brugbare fænomener", fortæller Mark Rudner og forklarer, at fundamentale undersøgelser af makroskopiske systemers kvantemekaniske egenskaber kan bruges til at skabe stabile kvantecomputere.

Young Investigator bevillingen er fem-årig og gør det muligt at etablere et nyt forskningsmiljø bestående af 2 ph.d.-studerende, 3 postdocs, samt et livligt udvekslingsprogram med internationale samarbejdspartnere. Mark Rudner vil være tilknyttet Niels Bohr Internationale Akademi og Center for Quantum Devices på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Michael J. Kastoryano, ph.d. i teoretisk kvantefysik fra Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3.8 mio. kr. til forskningsprojektet: 'Dissipativ manipulering af topologiske systemer'.

Michael J. Kastoryano, ph.d. i teoretisk kvantefysik fra Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3.8 mio. kr. til forskningsprojektet: 'Dissipativ manipulering af topologiske systemer'.

"Kvantecomputere og kvantesimuleringer vil give enorme muligheder for praktiske anvendelser. En kvantetilstand er normalt skrøbelig og nedbrydes let ved vekselvirkning med omgivelserne, men nye forskningsresultater viser, at man også kan styre vekselvirkningen med omgivelserne og dermed bruge den til at opnå den tilstand, man ønsker. Formålet med dette projekt er at kombinere disse nye resultater med tidligere mere etablerede metoder for fejlretning i de såkaldte topologiske systemer", fortæller Michael Kastoryano, der har ambitioner om at designe en model af en kvantemekanisk harddisk og bevise, at den er stabil overfor den såkaldte 'støj', som nedbrydning af en kvantetilstand kaldes.

Bevillingen fra Villum Fonden muliggør ansættelse af en postdoc samt Michael Kastoryanos egen løn i tre år. Forskningsprojektet vil blive udført på Niels Bohr Internationale Akademi under Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til yngre forskere og sætte fart i deres forskningskarrierer. I år har 20 forskere fra fem danske universiteter modtager tilsammen 95 mio. kr. De modtager den formelle hæder ved den årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens legater til naturvidenskabelig forskning torsdag den 23. januar 2013.