28. januar 2014

KU med i prestigefuld europæisk klimasatsning

Klimaforskning

Københavns Universitet er blevet inviteret med i et eksklusivt klimanetværk, Climate-KIC, der har en ambition om at skabe innovation i topklasse på klimaområdet på tværs af fag og landegrænser.

Mange gode kræfter på KU har de seneste år arbejdet på at komme med i de såkaldte KIC’er, Knowledge and Innovation Communities, og fra 7. februar 2014 deltager KU for første gang i en af de store satsninger, der finansieres af EIT, European Institute of Innovation and Technology. Deltagelsen er kommet i stand på baggrund af en invitation fra DTU i forbindelse med ansøgning til Climate-KIC’en om at etablere et såkaldt nordisk Co-Location Centre.

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE, Erik Bisgaard Madsen, udtaler om deltagelsen i Climate-KIC: ”Det er en enestående strategisk mulighed for Københavns Universitet at blive inviteret med i Climate-KIC. Dels får vores forskningsmiljøer inden for klima og bæredygtighed mulighed for at samarbejde med andre forskere i absolut verdensklasse, hvilket også vil gavne fakulteternes uddannelser. Dels kan vi slå vores position fast som et universitet, der bidrager med løsninger til klodens måske største udfordring, klimaudfordringen og samtidig skabe muligheder for innovative aktører, der kan bidrage til at løse klimaudfordringerne.”

Formålet med KIC er at bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemstillinger, der går på tværs af landegrænser. Ved at bringe virksomheder, forskere og studerende i verdensklasse sammen i et stærkt netværk er det ambitionen at udtænke innovative, helhedsorienterede og brugbare løsninger på veldefinerede og nøje udvalgte nationale og internationale samfundsudfordringer. En sådan udfordring er klimaområdet, hvor partnerne i Climate-KIC vil arbejde på at udvikle nye teknologier, der kan bekæmpe globale klimaforandringer og sikre, at jordens befolkning kan leve mere bæredygtigt. Climate-KIC har mere end 180 partnere fra virksomheder, universiteter, myndigheder, NGO’er m.fl. 

KU’s deltagelse i Climate-KIC
Udfordringerne, hvor forskere og studerende fra KU har stærke kompetencer til at bidrage til løsninger, er opdelt i 8 såkaldte tematiske platforme:

  • Greenhouse Gas Monitoring
  • Sustainable City Systems
  • Transforming the Built Environment 
  • Adaptation Services
  • Land and Water Engineering for Adaptation
  • Bioeconomy 
  • Industrial Symbiosis
  • Making Transitions Happen

Land and Water Engineering for AdaptationInden for hver platform arbejdes med innovation, uddannelse og entreprenørskab, og fagmiljøer på KU har budt ind på aktiviteter inden for alle 8 platforme. Det er især forsknings- og studiemiljøer på SCIENCE, der skal bidrage til Climate-KIC, herunder Biologisk Institut, Institut for Plante- og Miljøvidenskab samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, mens tværfakultære fagmiljøer på Det Humanistiske Fakultet også deltager og bidrager med viden om fx historie, forbrugeradfærd og globale kulturer. Fagmiljøernes vigtigste opgave de næste par måneder bliver at finde ud af, hvordan KU bedst muligt kan bidrage til Climate-KIC og ikke mindst til de aktiviteter, der skal finansieres i 2015, herunder særligt uddannelse og entreprenørskab.

Hvad er Climate-KIC?
Climate-KIC har eksisteret siden 2009 og er fremover organiseret i 6 såkaldte Co-Location Centres, CLC’er, i Storbritannien, Holland, Frankrig, Tyskland, Schweiz og Danmark. Deltagerne i Climate-KIC er enten tilknyttet som ”core partners”, det gælder typisk store virksomheder og universiteter, eller som ”affiliated partners”, der ligeledes består af virksomheder, universiteter og myndigheder. ”Core partners” udarbejder KIC’ens forretningsplan og deltager i strategiudviklingen, mens ”affiliated partners” typisk kun deltager i udvalgte projekter.

For flere informationer kontakt:
Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde på SCIENCE, KU
3533 2011, proem@science.ku.dk

Sara Melhedegård Mørch, KIC Koordinator
3532 0230, sara.morch@science.ku.dk