23. september 2014

Danmark er kommet med i det fine selskab

Global Geopark

Global Geopark Network under UNESCO har netop udnævnt Odsherred i Nordvestsjælland som den første danske "Global Geopark". Professor i landskabsforvaltning Henrik Vejre fra Københavns Universitet er i Canada, hvor udpegelsen har fundet sted. Han har via forskningsprojektet Diaplan og som bestyrelsesmedlem af geoparkens bestyrelse fulgt Odsherred Kommunens arbejde med at skabe Geoparken gennem de sidste fire år.

Odsherred

Odsherred. Klik på billedet for stort pressebillede

Odsherreds berømte randmoræner i Vejrhøjbuen, Lammefjorden og Sejrøbugten har været brugt som skoleeksempel i det meste af det tyvende århundrede på det, geologer kalder ”den glaciale serie”. Og nu får området også UNESCOs officielle klassificering i form af titlen som Geopark – den første af sin art i Danmark.

Geopark Odsherred er en nøglelokalitet for at forstå istidslandskabet i Danmark og i Nordeuropa. Professor Henrik Vejre fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har siddet i Geopark Odsherreds bestyrelse siden 2012 og har bidraget til ansøgningen til Global Geoparks Network under UNESCO. Herudover har han gennem forskningsprojektet Diaplan fulgt Odsherred Kommunens arbejde med at skabe Geoparken ved systematisk at følge kommunens planlægning og forvaltning.

Odsherred på verdenskortet

Henrik Vejre understreger, at titlen og klassificeringen af området kan være med til at åbne op for en lang række muligheder for Odsherred både i form af øget turisme og nye uddannelses- og formidlingstiltag:

”I en geopark skal man kunne demonstrere sammenhængen mellem geologien og menneskets udnyttelse af landskabet i bred forstand – det kan være kulturhistorie, kunst og jordbrug. De sammenhænge skal være særligt tydelige i en geopark, og geoparken forpligter sig til at formidle disse sammenhænge aktivt, fx gennem udstillinger, guidede ture og undervisning.”

Geoparker

De globale geoparker er et forholdsvist nyt fænomen, der første gang blev præsenteret i 2006. Harzen i Tyskland, området omkring den islandske vulkan Katla og Shetlandsøerne i Nordatlanten er allerede er klassificerede som globale geoparker af UNESCO. Læs mere på UNESCOS hjemmeside om Global Geoparks.

Kontakt:

Professor Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.  Mobil: 2062 1015. Mail: hv@ign.ku.dk