6. november 2014

Friluftsliv på havet kortlægges

Friluftsliv

Et nyt forskningsprojekt kortlægger friluftsaktiviteter med tilknytning til havet. Det skal bidrage til, at friluftslivet bliver en del af den kommende maritime fysiske planlægning, som EU pålægger alle medlemslande. Ved at deltage i kortlægningen kan sejlere, havkajak’ere, surfere, dykkere og mange andre gøre deres aktivitetsområder synlige og sikre, at der kan tages hensyn til dem.

Snorklere ved Kronborg i Helsingør. Foto: Torben Åndahl. Klik på billedet for pressefoto.

Snorklere ved Kronborg i Helsingør. Foto: Torben Åndahl. Klik på billedet for pressefoto.


Danmarks 7.300 km kyster er udgangspunkt for mange former for friluftsaktiviteter med tilknytning til havet. Et nyt projekt på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet ”Bruger-baseret kortlægning af havorienterede friluftsaktiviteter” kortlægger, hvad, hvor og hvornår aktiviteterne foregår.

Alle friluftsaktiviteter med tilknytning til havet er med – både de klubbaserede og de aktiviteter, folk laver på egen hånd. Projektet forsøger at få så mange friluftsaktiviteter med som muligt – om det så er ravsamlere i strandkanten, hanggliding, dykkere, vandskiudøvere eller soppende børn. Det kan synes som et meget bredt spænd, men som seniorforsker Berit C. Kaae på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning forklarer:

”Det er vigtigt at få alle friluftslivsaktiviteter både under, i, på og over havoverfladen med, så alle har mulighed for at udpege deres interesseområder og få dem med i kortlægningen. Det er brugerne, der ved, hvilke områder de bruger til forskellige aktiviteter. Uden en kortlægning kan friluftslivet ikke indgå som en del af havplanlægningen. Så det er klart i brugernes interesse at bidrage til kortlægningen”.

Kortlægningen vil ske i løbet af det næste år via www.havfriluftsliv.dk, hvor brugerne selv registrerer deres aktiviteter. Berit C. Kaae, der også er projektleder for kortlægningen, uddyber:

”Vi har udviklet et interaktivt kortlægningsredskab, der gør det nemt at markere aktivitetssteder. Brugerne udfylder nogle få informationer om stederne, og det giver os en stor viden om aktivitetsmønsteret, brugergrupperne og deres eventuelle problemer eller ønsker til stedet. Brugernes kortlægning bliver så koblet sammen med vores egne analyser.”

Maritim fysisk planlægning er en ny type planlægning i Danmark, som EU pålægger alle medlemslande, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav og kystområder. Medlemslandene kan selv vælge hvilke sektorer, der skal med i planlægningen. Direktivet kommer med en række forslag bl.a. turisme, men friluftslivet er ikke nævnt på denne liste.

Projektet ”Bruger-baseret kortlægning af havorienterede friluftsaktiviteter” bidrager til, at de mange havaktiviteter kan blive dokumenteret og kortlagt, så friluftslivet kan indgå i havplanlægningen. Projektet støttes af Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.

Vil du være med til at kortlægge havaktiviteter?

Københavns Universitet gennemfører i øjeblikket en brugerbaseret undersøgelse af havfriluftsliv, hvor alle kan hjælpe med at kortlægge deres rekreative brug af havet. Kortlægningen skal bidrage til, at friluftslivets interesseområder kan indgå i den kommende planlægning på havet, som er på vej i hele EU.

 

Du kan også være med ved at registrere dine eller din forenings aktiviteter på  www.havfriluftsliv.dk. Klik på kortet og følg instruktionerne, vælg aktivitet, markér, hvor du laver den, og udfyld info om stedet. Marker så mange aktivitetssteder, som du synes. Du kan skifte til en anden aktivitet og markere, hvor du udøver den.

 

Projektet ønsker at nå bredt ud til så mange brugergrupper som muligt. Hjælp gerne med at sprede linket www.havfriluftsliv.dk, så flest muligt kan deltage i kortlægningen af havfriluftslivet.

NB. Linket www.havfriluftsliv.dk er ikke længere aktivt, men følg med på facebooksiden for Havfriluftsliv. 


Kontakt:
Berit C. Kaae, seniorforsker, bck@ign.ku.dk,  tlf. 35 33 18 11 / 51 15 51 80