10. februar 2014

Eske Willerslev bliver Lundbeckfond Professor

GeoGenetiks centerleder  Eske Willerslev har i dag modtaget Lundbeckfondens Professorat. Willerslev er dermed den første dansker, der bliver Lundbeckfond Professor.

I begrundelsen for udnævnelsen siger bestyrelsesformand for Lundbeckfonden Jørgen Huno Rasmussen blandt andet:

- Eske Willerslev har en formidabel evne til at formidle sine forskningsresultater på en medrivende og energisk facon. Det bliver med Eske Willerslev helt klart, at videnskab ikke er tørt og kedeligt, men tværtimod en spændende verden, hvor man med sin deltagelse kan skrive verdenshistorien om. Så han er et forbillede og en rollemodel, der kan inspirere unge mennesker, som er på vej til at vælge vej i livet.

Med titlen som Lundbeckfond Professor følger en bevilling på 25 millioner kroner, der skal bruges  til, at Eske Willerslev og hans forskerhold kan fortsætte udforskningen af menneskets oprindelse og vandringer. En forskningsindsats, som Lundbeckfonden også tidligere har støttet.

Lundbeckfondens pressemeddelelse.