16. december 2014

Prestigefulde EU-bevillinger til tre SCIENCE-forskere

ERC starting grant

Tre forskere på SCIENCE er i år sluppet igennem nåleøjet og modtager den prestigefulde bevilling ERC Starting Grant fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Bevillingerne på ca. 1,5 mio. euro gives til særdeles dygtige forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere.

Albert Schliesser, Oliver Gressel og Robin Andersson

Bevillingerne har stor betydning for de tre forskere. Ud over at det er en stor ære at blive tildelt et ERC Starting Grant betyder det også, at forskerne kan etablere sig som forskningsleder og opbygge deres egen forskergruppe, hvilket giver dem nogle enestående muligheder for at arbejde videre med deres forskningside.

SCIENCE i toppen af europæisk forskning
ERC Starting Grant uddeles én gang om året, og hvert år sender flere tusinde forskere fra hele Europa en ansøgning af sted i håb om at få en af de prestigefulde bevillinger. Der uddeles årligt ca. 375 ERC Starting Grants til forskere fra både humaniora, samfunds- og naturvidenskab. Derfor vækker de tre bevillinger til SCIENCE også stor glæde hos prodekan for forskning, Morten Pejrup:

"At SCIENCE får tre Starting Grants er en meget flot anerkendelse af det høje faglige niveau, vi har på fakultetet. Alle tre forskere er udlændinge, der er kommet til SCIENCE indenfor de sidste par år, hvilket vidner om, at fakultetet er et attraktivt forskningsmiljø for talentfulde forskere. Samtidig er det en stor opmuntring til den fokuserede indsats, vi har på at øge den eksterne forskningsfinansiering." 

ERC Starting Grant henvender sig til forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere, der ønsker at få styrket deres forskningsområde. Konkurrencen og udvælgelsesprocessen er hård, og kommer man så langt som til det endelige interview i Bruxelles, kæmper man mod særdeles stærke konkurrenter på den internationale scene for yngre forskere. Af samme grund opfattes et ERC Starting Grant ofte som en direkte blåstempling af modtagerens forskningsindsats og deres forskningsplaner på længere sigt. En ERC Starting Grant bevilling løber i 5 år.

Fra solsystemer til sydomsmodtagelighed
Det er tre meget forskellige forskningsprojekter, der får glæde af den anerkendende millionstøtte fra ERC.

Adjunkt Albert Schliesser fra Niels Bohr Institutet får ca. 11,4 millioner kroner til at forske i hybride multitilstande-systemer i kvanteregi. På sigt kan det føre til nye landvindinger indenfor lavfrekvente mikrobølge-signaler og kan f.eks. bruges i radio-astronomi og kernemagnetisk resonans, vi f.eks. kender fra MR-scanninger. Læs mere om Albert Schliessers forskningsprojekt her

Adjunkt Oliver Gressel, der også kommer fra Niels Bohr Institutet, får ca. 10,6 millioner kroner til sit projekt, der går ud på at forstå de processer, der finder sted i de ’vægtskiver’, der roterer omkring stjerner – såvel nydannede som døde. Dette skal ske ved at skabe de indtil nu bedste computersimulationer af disse vægtskiver, så man kan undersøge solsystemernes tidlige stadier. Læs mere om Oliver Gressels forskningsprojekt her

Endelig får adjunkt Robin Andersson fra Biologisk Institut ca. 10,9 millioner kroner til sit projekt, der fokuserer på, hvordan genetiske strukturer fx kan have betydning for, hvor modtagelig man er overfor sygdomme.