30. januar 2014

Danskerne skal cykle mere

Forskning i cyklisme

I København, Århus og Odense cykler de derudad. Men i resten af landet kniber det med at fastholde cyklen som transportmiddel – hér foretrækker man bilen. En nyt forskningsprojekt har kortlagt danskernes cykelvaner. Det viser bl.a., at en infrastruktur med et sammenhængende net af cykelstier får danskerne til at vælge cyklen til – også hvis de skal cykle en omvej.

Cyklen taber terræn som transportmiddel i Danmark. Det viser forskningsprojektet Bikeability på baggrund af den hidtil største undersøgelse af danskernes transportadfærd. Kun i København, Århus, Odense og i nogle enkelte ø-kommuner har der været en positiv udvikling i cykeltrafikken. I resten af landet er tendensen til at bruge cyklen som transportmiddel faldende eller stagnerende.

Bystrukturen er én blandt flere faktorer, der har betydning for at gøre cyklen til førstevalget. De fysiske omgivelser betyder altså meget, når valget står mellem cyklen og bilen.

Bikeability - forskningsprojekt

Foto: Inger Grønkjær Ulrich

- I Bikeability-projektet har vi nærstuderet, hvordan cyklister vælger deres rute. Projektet har f.eks. undersøgt, hvordan cyklister reagerer på forbedringer i infrastrukturen. Det viser sig, at cyklister er villige til at cykle længere, hvis der er en cykelsti. Altså vælge en lidt længere rute, hvis de kan vælge én med cykelsti.

Denne viden kan bl.a. bruges, når kommunerne skal vurdere, hvor man skal investere i nye cykelstier. Hans Skov-Petersen fortsætter:

- Vores resultater viser, at når man vælger cyklen, handler det først og fremmest om, at man vil hurtigt frem. Om transporteffektivitet. Derfor er det vigtigt, at cykelsti-nettet hænger sammen over store samlede områder, som det f.eks. er sket med opgraderingen af ’Cykelsuperstierne’ ind mod København.

Skrevet af kommunikationsmedarbejder Karen Sejr Petersen, ksp@ign.ku.dk