20. november 2014

Bio-marked summede af ideer og visitkort

biotech

Der er brug for tættere samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, hvis universiteternes forskning og de opfindsomme ideer skal munde ud i flere arbejdspladser i erhvervslivet og dermed skabe vækst i samfundet som helhed. Det var en væsentlig årsag til, at Københavns Universitet, Bioneer (under DTU) og Biopeople (under Uddannelses- og Forskningsministeriet) inviterede til et uformelt biotech-marked for forskere, erhvervsliv og andre med interesse for dansk bioteknologi. Ca. 100 stande var stillet op i forbindelse med arrangementet, Biotech Agora, som blev afholdt på Panum Instituttet på KU – det første af slagsens herhjemme. Biotech Agora var en del af European Biotech Week, som bød på lignende arrangementer andre steder i Europa i oktober måned.

Direktør Per Spindler, Biopeople, var en glad mand for det store fremmøde og den store interesse for arrangementet. Foto: Svend Thaning

Der er ikke højt til loftet i den store vandrehal på Panum Instituttet på Københavns Universitet, KU. Tværtimod. Men ideerne fløj højt og ubesværet i luften, håndtrykkene var solide  og udvekslingen af visitkort stor, da forskere på KU mødtes med kolleger og andre innovative folk fra private biotech-virksomheder og forskellige organisationer og institutioner, bl.a. Innovationsfonden, til Biotech Agora-arrangementet – det første af slagsen herhjemme.

De gamle grækere i moderne udgave
Udtrykket Agora stammer fra græsk og var et centralt mødested i det antikke Grækenlands bystater, hvor man samledes til atletik, kunst og åndlige og politiske diskussioner. På Panum Instituttet var den lokale angora-begivenhed omskrevet til moderne matchmaking med omkring 100 forskellige opstillede boder, som repræsenterede mindre biotech-virksomheders nye tiltag og ideer indenfor området. Og så var der også professionel juridisk bistand at hente for de fremmødte – fx i forbindelse med oprettelse og sikring af patenter.

Det var et uformelt marked for forskere og andre indenfor biotech-branchen, hvor det var muligt at komme i kontakt med eventuelle nye samarbejdspartnere og få gode råd om økonomi og finansiering af gode ideer og innovative tiltag. Københavns Universitet – herunder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) – var repræsenteret med 35 stande.

Professor og Prodekan
Sven Frøkjær

Professor og Prodekan Sven Frøkjær, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, hvor arrangementet blev afholdt, sagde i forbindelse med begivenheden:

”Vi skal sikre, at universitetsforskningen bliver set og hørt. Både her på universitetet og i de miljøer uden for, som har interesse i at samarbejde. Det sker kun, hvis forskere og erhvervsliv møder hinanden, gerne i uformelle rammer. Biotech Agora er en ny, utraditionel og anderledes mødeplads, som vi håber, vil skabe kontakt mellem mennesker, der ikke har haft mulighed for at mødes før. Vi håber også, at vi som en sidegevinst kan inspirere vores mange studerende.”