16. juli 2014

Bavianer piller pels med skjulte bagtanker

Noget for noget

Et nyt feltstudie fra forskere på Københavns Universitet og Zoological Society of London viser, at vilde chacma-bavianer ikke tilbyder andre flokmedlemmer pelspleje, eller grooming, uden skjulte motiver. Grooming er nemlig en vare, der kan byttes mod andre goder senere på dagen - eksempelvis parringsmuligheder og bedre føde. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Biology Letters.

chacma-bavianer

To vilde chacma-bavianer i gang med pelspleje i Tsaobis Leopard Park i det centrale Namibia. Foto: Claudia Sick/Zoological Society of London. Hent gratis pressebillede.

Pelspleje, eller grooming, mellem bavianer udføres ikke uden skjulte bagtanker. At blive groomet er en serviceydelse, som har hygiejniske fordele og er afstressende for individet, mens dét at groome et andet individ kan give adgang til unger, parringschancer og føde af høj kvalitet.

Et nyt feltstudie fra Biologisk Institut på Københavns Universitet i tæt samarbejde med Zoological Society of London, hvor forskerne gennem seks måneder har observeret 60 vilde chacma-bavianer i Namibias halvørken, viser nu, at bavianernes strategier for at give grooming varierer i løbet af dagen alt efter hvilke øvrige goder eller services de har brug for, eksempelvis adgang til de bedste foderressourcer.

"Vi har undersøgt, hvorvidt daglige ændringer i værdien af en 'vare' leder til daglige mønstre i sociale interaktioner som grooming. Efter seks måneders observation kan vi konstatere, at blandt vilde chacma-bavianer groomer de individer, der ligger længere nede i flokhierarkiet, helst de mest dominante partnere tidligt på dagen, når maverne er mest tomme og flest af dagens aktiviteter og behov ligger forude”, siger cand.scient biolog Claudia Sick fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Studiet viser, at bavianer regulerer deres sociale strategier i løbet af dagen og over ganske korte tidsperioder. Man har tidligere vidst, at længerevarende, stærke sociale bånd styrker individernes sociale position og overordnede succes i flokken. Derfor kunne man tro, at bavianerne primært ville investere i længerevarende forhold. Men nu viser det sig altså, at de sociale strategier hos flokdyr kan være langt mere fleksible og reguleres over langt kortere perioder, end man tidligere har troet.

Læs den videnskabelige artikel Evidence for varying social strategies across the day in chacma baboons i Biology Letters 10(7).

Læs mere om studiet på Tsaobis Baboon Projects hjemmeside.

Kontakt


Cand.scient. biolog Claudia Sick, mobil: 40532569