15. juli 2014

Så er Danmarks første bachelorer i husdyrvidenskab udklækket

Raske dyrs trivsel

Landets første bachelorer nogensinde fra uddannelsen husdyrvidenskab på Københavns Universitet er nu færdige. Bachelorerne er blevet eksperter i raske dyrs velfærd og trivsel og kan nu specialisere sig videre inden for raske dyrs sundhed, ernæring, adfærd, avl, træning, produktion og pleje.

Første B.A. i husdyrvidenskab Jeanne Wirenfeldt Johannesen.

Første B.A. i husdyrvidenskab Jeanne Wirenfeldt Johannesen. Hent gratis pressebillede.

"Vi har lært, hvordan vi mennesker kan holde dyr til forskellige formål, som f.eks. sport, selskab og produktion så det både er til gavn for os og samtidig er til glæde for dyrene", siger den nyslåede bachelor i husdyrvidenskab, Jeanne Wirenfeldt Johannesen.

Hun fortsætter:

"Gennem teori og spændende studiebesøg har vi bl.a. lært om dyrs anatomi og deres ernæringsmæssige behov, så vi i fremtiden  kan hjælpe raske dyr til at yde mere uden at det går ud over deres trivsel og samtidig begrænse dyrenes belastning af vores miljø. Vi kan også yde et kvalificeret bidrag til dyrevelfærden nationalt og internationalt."

Husdyrvidenskab udbydes på SCIENCE- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Læs mere om uddannelsen.

Kontakt Jeanne Wirenfeldt Johannesen på mobil 22 47 05 24.