21. januar 2013

Ung forsker får stort legat til at undersøge artssamfund

Ny viden

Livet på jorden er organiseret i dyre-og plantesamfund, men hvordan denne organisation finder sted, er et af biologiens store ubesvarede spørgsmål. Med en bevilling på kr. 3.900.000, vil postdoc Katharine Ann Marske fra Københavns Universitet nærme sig svaret. Sammen med fem andre forskere fra Københavns Universitet modtager hun en bevilling fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Katherine Ann Marske

Katherine Ann Marske. Download gratis pressebillede.

Postdoc Katharine Ann Marske vil kombinere observationer af, hvor arterne lever i dag med genetiske oplysninger om, hvor de levede førhen:

- Jeg vil udvikle en ramme, der kan bruges for en hvilken som helst art i verden til at bestemme, hvilke faktorer, der har formet dets samfund, siger Katharine Ann Marske fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Hun forsker i fylogeografi, som er studiet af, hvordan arters genetiske mangfoldighed relaterer til historiske processer.

Katharine Ann Marske vil bruge DNA til at undersøge, hvordan arter har reageret på historiske ændringer i miljøet sammen med nye, videnskabelige metoder, der kan klarlægge evolutionære og nuværende påvirkninger på artssamfund.

Resultaterne kan blandt andet kaste lys over, hvordan arter vil reagere fremover på f.eks. klimaforandringer og øget pres på deres levesteder.

Frøer, salamandere og biller

Med primær fokus på padder og biller vil Katharine Ann Marske undersøge, hvordan artssamfundene er blevet påvirket af store ændringer såsom den sidste istid men også lokale miljøfaktorer og de naturlige begrænsninger for spredning.

- Padderne er en spændende dyregruppe fordi de i høj grad er udsat for miljøtrusler som klimaændringer og sygdom. Desuden anser man dem for at være dårlige til at sprede sig. Biller derimod, findes i økosystemer i næsten hvert eneste land og omfatter flere arter end nogen anden dyreorden, forklarer Katharine Ann Marske om sit valg af arter.

Om bevillingen

Det er anden gang, at VILLUM FONDEN uddeler en række store beløb til yngre lektorer og postdoc’er på landets universiteter.

I alt tildeles 19 forskere, heraf seks fra Københavns Universitet, 93 millioner kroner til at sætte fart i deres forskningskarriere og ansætte nye ph.d’er og postdocs.

De yngre forskere modtager den formelle hæder ved VILLUM FONDENs årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning, som tildeles professor Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Det foregår onsdag den 23. Januar 2013 kl. 15-18. Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet.

Herudover modtager følgende forskere fra Københavns Universitet bevillinger fra Young Investigator- programmet:


Lektor Jacco van de Streek
Institut for Farmaci
kr. 7.000.000: "Ændring i Skaler i computational materials science".

Lektor Tom Vosch
Kemisk Institut
kr. 5.900.000: "Sølv nanoklynger som fluoroforer til fluorescens-nanoskopi".

Postdoc Tais Wittchen Dahl
Statens Naturhistoriske Museum
kr. 3.100.000
"Iltregulering på Jorden – en test af hypoteser for dyrenes tidlige udvikling".

Postdoc David García
Niels Bohr Institutet
kr. 3.500.000
"Kontrol af leder-isolator faseovergang for lys".

Postdoc Raquel Sanchez Perez
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
kr. 3.900.000
"Molekylære styringsmekanismer for blomstring og knopskydning i frugttræer".

Kontakt

Katharine Ann Marske
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima
Mobil: 31 40 64 74 

Fondsråd Lars Arnskov Olsen
Veluxfondene
Mobil 21 16 49 61

Pressekontakt  Eva Beckmann
VILLUM FONDEN
Mobil: 20 84 20 85