24. oktober 2013

Fremtidens Nobelpristagere tester universitetskemi

Studiepraktik

Gymnasieelever fra hele landet fik i oktober tre hele dage til at teste deres drømmeuddannelse. Universiteter havde åbnet dørene til den tredages studiepraktik, som er blevet til i et samarbejde mellem alle landets højere læreanstalter.

Test af tre undervisningsformer

På Kemisk Institut fik en gruppe på 28 gymnasieelever fra både Sjælland, Jylland og Fyn afprøvet, om kemi er uddannelsen for dem. Det gjorde de ved at følge de tre typer undervisning, som er typisk for netop den uddannelse. Regnetimer, forelæsninger og ikke mindst forsøg i laboratorierne på Kemisk Institut.

Begejstring for kolber og væsker

Særligt laboratorieøvelserne var en succes, og en af gæsterne skrev i den efterfølgende evaluering ” Jeg synes sammensætningen af de forskellige dele af studiet var godt. Det var specielt fedt at være i laboratoriet.”

En anden skrev: ” Praktikforløbet har ladet mig snakke med og spørge de studerende så meget jeg ville. Desuden har jeg set at det sociale er næsten ligeså vigtigt som det faglige.”

Stor indsats fra nuværende studerende

Institutleder Mikael Bols er glad og taknemmelig for at så mange studerende, har givet så gavmildt af deres tid. Særligt Freja From Østerstrøm , Christoffer Lind, Malene Plesner og David Bo Nygaard, som stod for dagen i laboratoriet, har gjort en stor og flot indsats.

Science sikrer nye lyse hoveder til at løse fremtidens største problemer

På Københavns Universitet har især det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Science, taget Studiepraktikordningen til sig, i erkendelse af, at de naturvidenskabelige uddannelser har en uhyre vigtig pligt: At tiltrække de studerende som er så afgørende for landets fortsatte velstand og udvikling.

For det er de kommende kemikere, fysikere, biologer og nanoteknologer, der skal opfinde klimavenlige energikilder, sund og sikker medicin og produkter og produktionsmetoder, som hverken skader mennesker, dyr eller miljø.

Kort sagt. Det var fremtidens klogeste hoveder, som gennem tre dage i oktober mødte forskere, undervisere og måske kommende medstuderende på Københavns Universitet.