21. juli 2013

Nuværende indsats vil ikke redde verdens mest truede kat

Truet dyreart

Der er brugt næsten 100 millioner euro på at bevare de sidste 250 vildtlevende eksemplarer af den spanske los. Ikke desto mindre vil bestanden sandsynligvis uddø indenfor 50 år. Det skyldes, at man ikke tager højde for effekten af klimaforandringerne – hvis man gør det, så kan man få bestanden til at vokse, viser et nyt internationalt studie med deltagelse fra det danske Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Vores beregninger viser, at de forventede effekter af klimaforandringer vil føre til en hurtig og dramatisk tilbagegang af den spanske los og sandsynligvis udrydde arten inden 50 år, på trods af den indsats man gør i dag.  De to eneste bestande, der findes, vil nemlig ikke være i stand til at sprede sig eller tilpasse sig forandringerne i tide, forklarer Miguel Araújo fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Den spanske los er truet af krybskytteri, veje og tab af levesteder. Endvidere er der mangel på byttedyr, da kaninbestandene flere gange har været ramt af sygdomme. Derfor investeres der betydeligt i at flytte kaniner, forebygge sygdomme, mindske truslerne og forbedre lossens naturlige leveområder. Det er bare ikke nok, viser forskerne, som har modelleret, hvad klimaforandringerne vil betyde for tilgængeligheden af byttedyr og kvaliteten af naturområder i fremtiden. Der er dog håb forude, hvis de fremadrettede forvaltningsplaner begynder at tage højde for klimaforandringerne.

Velovervejet genudsætning kan øge bestanden

Forskerne har desuden modelleret to andre scenarier for den spanske los, som bygger på muligheden for at genudsætte individer f.eks. fra avlsprogrammer i bestemte områder. De tegner et mere optimistisk billede for lossens overlevelse, men modellerne viser også tydeligt, at genudsætningen skal tage højde for klimaforandringerne for at give bedst muligt resultat.

Mens beslutningstagere i Spanien overvejer  at genudsætte lossen i alle landets selvstyrende regioner, viser forskernes modeller, at de bedst egnede områder findes i den nordlige halvdel af den iberiske halvø. Det er nemlig områder, der på sigt kan levere både byttedyr og sammenhængende natur på trods af klimaforandringerne. Ifølge forskernes modeller kan det øge bestanden op til næsten 900 individer i 2090. Til sammenligning kan den planlagte regionale udsættelse af lossen i bedste fald holde bestanden omkring de nuværende 250 individer.

Resultaterne, som netop er publiceret i Nature Climate Change, er de første af sin art, der tydeligt demonstrerer betydningen af at modellere klimaforandringer, tilgængeligheden af byttedyr og deres interaktion i udviklingen af forvaltningsplaner.

Kontakt

Professor Miguel Araújo
+34 620806141
+351 932833487

Kommunikationsmedarbejder
Elisabeth Wulffeld
+45 28550197