3. september 2013

Studerende designer prototyper, der kan forudsige dit helbred

DIGITAL SUNDHED

Den danske sundhedssektor er stor og tilbyder alle former for behandling. Men hvordan klarer sektoren sig, når befolkningen ældes, og flere får kroniske sygdomme? Studerende på en tværfaglig sommerskole har designet digitale prototyper, som kan forme fremtidens sundhedssystem. De studerende har netop været til eksamen og har desuden præsenteret deres prototyper for et ekspertpanel og deres erhvervspartner.

En gruppe sommerskolestuderende har efter tre vidensintense uger udviklet en digital tjeneste, der kan beregne risikoen for livstilssygdomme. Foto: Jesper Lee Jyderup (klik for større billede)

En af grupperne på sommerskolen har udviklet en digital tjeneste, der kan beregne risici for livsstilssygdomme baseret på brugerens helbred. Projektet er målrettet mænd mellem 30 og 60 år, som typisk går til lægen 14 dage for sent.

- Den digitale prototype, vi har designet, er dynamisk, så brugeren kan opdatere sin risikovurdering ved at indtaste sin fysiske aktivitet, jobtype, indtag af mad og alkohol, cigaretforbrug, BMI osv. Så hvis han fx begynder at træne en halv time om ugen, kan han med det samme se, hvordan hans muligheder for at forblive rask forbedres. Den form for selvmonitorering fungerer, fordi det ikke er en løftet pegefinger, men et privat og relevant værktøj, som er nemt at bruge. Målet er at styrke brugerens lyst til og mulighed for at forbedre sit eget helbred, siger Lea Glerup, som læser Psykologi på Københavns Universitet og har deltaget i sommerskolen Digital Services Innovation in Healthcare. De sidste tre uger har Lea Glerup arbejdet i en gruppe af studerende, som kommer fra hhv. Design og Innovation, Management Engineering, Medicin og Teknologi (alle DTU) samt Kommunikation og It ved Københavns Universitet. Den sammensætning gav et dynamisk samarbejde, som resulterede i et nuanceret produkt. Og processen krævede de studerendes fulde opmærksomhed:

- Vi har haft tre vidensintense uger på sommerskolen med foredrag fra vidt forskellige eksperter. Læringskurven har været stejl, og sådan ville et forløb ikke være skruet sammen i virkeligheden. Men jeg synes, det er fedt, for vi har på en måde fået en smagsprøve på alle faser af en konceptudvikling og overblik over et ret komplekst område, fortæller Lea Glerup.  

Sommerskolens deltagere består af studerende fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet samt universiteter i andre lande. Lea Glerup, der interviewes, er nummer tre fra højre. Foto: Ida Blinkenberg Lidell (klik for større billede).

En vitaminindsprøjtning til erhvervslivet

Sommerskolen er en del af et stort, tværfagligt og -universitært uddannelsesprogram af samme navn med fokus på innovation og iværksætteri inden for digitale sundhedstjenester. Netop iværksættervinklen fordrer tæt kontakt med erhvervslivet. Derfor har en erhvervspartner fulgt sommerskolen tæt; nemlig DAK-E (Dansk Almenmedicinsk Kvalitets Enhed), som er de praktiserende lægers og regioners fælles enhed for kvalitetsudvikling. Lars Bruun Larsen fra DAK-E fortæller om det projekt, han har taget med til undervisningen:

- Når befolkningen bliver ældre og har en livsstil, som øger risikoen for at udvikle en kronisk sygdom, sættes sundhedsvæsenet under pres. Derfor er der et stigende behov for at fremme sunde vaner og dermed forebygge sygdomme, før de opstår. Sundhedsvæsenet har ingen hoveddør for borgere, som ønsker at fremme deres egen sundhed gennem livsstilsændringer. Vi har derfor taget den udfordring på os at udvikle en web-baseret portal for sundhedsfremme og forebyggelse. Den skal bidrage til sundere vaner ved at identificere og motivere borgere med behov for adfærdsændring.

De konkrete cases, DAK-E har bidraget med, er udvalgt for at udfordre de studerendes kreativitet og nysgerrighed – men også erhvervspartneren er blevet inspireret:

- Jeg har fulgt sommerskolen fra de første ideer til det endelige produkt. De studerende har løst vores cases på en yderst elegant måde, der oser af kreativitet, viden og innovation. De har været gode til at ‘tænke ind i boksen’ – den situation vi står i, og det har givet mig nye ideer og et nyt blik på mit arbejde. Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi leverer cases til et forløb som dette!

Et fagligt koncentrat

Sommerskolens deltagere består af studerende fra Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet samt universiteter i andre lande. Denne tværfaglighed sikrer forståelse for den lange og komplekse proces, som et sygdomsforløb kan være. Samtidig lægger den grunden for innovation i digitale tjenester – et nyt område, som rummer store potentialer.

Fremtidens sundhed er digital

Digitale tjenester er centrale i fremtidens sundhedssystem. Kursusleder Troels Mønsted, som er postdoc på Datalogisk Institut, forklarer det digitale potentiale:

- Der er et stort behov for at planlægge og videndele mellem de forskellige fagpersoner, som har kontakt med patienten; egen læge, hospitalslæger, sygeplejersker, farmaceuter og fysioterapeuter. Hvis man skal gøre det håndholdt, ved at skrive ind i en journal, maile og ringe sammen, bliver det meget tungt. Digitale systemer er interessante, fordi de kan håndtere forskelligartede informationer og være fleksible i uforudsete situationer. De er også oplagte inden for en ny tendens, hvor sundhedsprofessionelle inddrager patienten i egen forebyggelse og helbredelse – så det har været temaet på denne sommerskole.

Kontakt

Postdoc og kursusansvarlig Troels Mønsted
Datalogisk Institut,
Telefon: 28 44 07 34

Projektleder, DAK-E
Lars Bruun Larsen
Telefon: +45 6550 3058 / 2912 5739


Psykologistuderende Lea Glerup
Telefon: 21 91 72 27
 
Projektchef i CIEL
Trine Middelbo
Telefon: 28 75 83 48