24. maj 2013

SCIENCE følger Vancouver-reglerne

Af dekan John Renner Hansen

I artiklen ’Forskere kæmper om ære og penge’ i Politiken d. 23. maj, 2013 kunne man få den opfattelse, at der i forskningsverdenen generelt og på Københavns Universitet specifikt tildeles medforfatterskaber til videnskabelige artikler uden at der tages stilling til om personerne har ydet noget bidrag til forskningen og udarbejdelse af  artiklen. Hvad Københavns Universitet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultetet angår, så anvender vi de internationalt anerkendte Vancouver-regler for publikation af videnskabelige artikler. Det betyder, at for at man skal blive medforfatter på en artikel, skal have ydet et væsentligt bidrag til både til det videnskabelige studie og til selve processen.

Internt i tværvidenskabelige projekter kan der så være forskellige praksisser for tildeling af medforfatterskaber. Eksempelvis adskiller humaniora og samfundsvidenskab sig fra de naturvidenskabelige traditioner for medforfatterskaber. Men dette håndteres ved at projekterne fra starten definerer retningslinierne for forfatterskaberne så klart som muligt. Efterfølgende administreres og diskuteres disse retningslinier i ledelsesgrupperne i de enkelte projekter. I Forskningscenter OPUS har det tværvidenskabelige samarbejde været en del af fundamentet for forskningen siden begyndelsen, og dette fordrer naturligvis også, at forskere fra forskellige områder samarbejder om artikler. Således er det i OPUS hovedforfatterne, der kommer med forslag til, hvem der skal være medforfattere. Derefter godkendes forfatterskaberne af ledelsesgruppen, der har 15 medlemmer, og hvori alle  OPUS’ fagligheder er repræsenteret.

Ved at følge Vancouver-reglerne bakker Københavns Universitet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet grundlæggende op om, at tværvidenskabelige projekter og artikler er en styrke for videnskaben.