7. juni 2013

Københavns Universitet får forskningscenter i verdensklasse

Nybyggeri

Håndværkere går nu i gang med de første forberedelser til bygningen af et internationalt plante- og fødevarecenter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet på Frederiksberg.

Det sker, når håndværkerne i den kommende tid opstiller byggeskure på Bülowsvej, hvor dele af lave pavillionbygninger i komplekset langs med Bülowsvej skal rives ned for at skabe plads til det nye center, Copenhagen Plant Science Centre.

Selve nedrivningsarbejdet begynder i denne måned, og der vil kun blive arbejdet i dagstimerne og efter gældende regler for støjniveauet i henhold til krav fra Frederiksberg Kommune.

Dekan John RennerJohn Renner Hansen, dekan for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), siger om byggeriet.

- Det nye center bliver en arkitektonisk og videnskabelig gevinst i international klasse for Frederiksberg. Centret vil blive opført i forbindelse med de eksisterende bygninger og på den måde danne en harmonisk helhed i forhold til nu, hvor de lave bygninger står i kontrast til resten af byggeriet. Og når centret efter planerne er bygget færdigt i 2015, skal det samle forskning og undervisning i verdensklasse indenfor plantevidenskab og plantebaserede fødevarer, understreger John Renner Hansen.

Det er Bygningsstyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som er bygherre på projektet. Campus Service på Københavns Universitet står som KUs projektleder på opgaven i tæt samarbejde med Campus Service Science, Afdelingen for Plan & Projekt, der varetager brugerkoordineringen. 

Copenhagen Plant Science Centre opføres i fem etager, inkl. kælder, i alt ca. 7000 m2. Bygningen vil indeholde tre undervisningslaboratorier med hver 48 arbejdspladser, samt en lang række core-faciliteter som NMR-Center, klima-laboratorier, miljø-laboratorier, gmo-afsnit mm.

Yderligere Oplysninger:

Projektkoordinator Anja Gabelgård på mobil 28 78 38 07 eller anga@life.ku.dk
CAS-projektleder Anette Persson på mobil 30 58 93 22 eller aape@adm.ku.dk