1. marts 2013

Pilot-plant-anlæg åbner på SCIENCE

Planter

Fredag den 1. marts er der officiel indvielse af et pilot plant anlæg på Institut for Fødevarevidenskab, SCIENCE, Københavns Universitet. Anlægget er stillet til rådighed fra erhvervspartnere, som vil producere nye proteinprodukter til fødevareindustrien.

I løbet af foråret åbner en ny fabrik på cirka 4.000 kvadratmeter, hvor Agro Korn a/s og Hornsyld Købmandsgaard A/S sammen vil producere nye sojaproteinprodukter og på sigt også andre planteproteinprodukter til foder- og fødevareindustrien. De to jyske grovvarevirksomheder har til formålet stiftet selskabet TripleA a/s.

sojaplante

Sojaplante. Download gratis pressebillede.

Agro Korn har i omkring fem år arbejdet på at udvikle et nyt sojaproteinprodukt i tæt samarbejde med forskere fra Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet. Samarbejdet er nu udvidet med et fælles projekt støttet af Højteknologifonden, hvor der er fokus på udvikling af nye rapsproteinprodukter.

Skalérbart pilot plant anlæg

Omsætningen af viden fra laboratorieforsøg til storskalaproduktion forudsætter et tæt samspil mellem forskere og fabrikker. For at sikre en fleksibel tilpasning af processerne i opskaleringsfasen har fabrikkerne stillet et komplet pilot plant anlæg til rådighed for forsknings- og udviklingsarbejdet på Institut for Fødevarevidenskab. Anlæggets individuelle elementer faciliterer opskalering til fabriksskala, så anlægget kan simulere et rigtigt fabriksanlæg i mini-skala med håndtering af op til 2000 liter/time i kontinuerte procestrin. Den samlede markedsværdi af pilot plant anlægget udgør ca. 12 millioner kroner, og anlægget udbygges løbende i takt med behovene, der defineres i samarbejdet mellem industri og forskere.

Til fødevareindustrien

De nye proteinprodukter forventes også at kunne afsættes til fødevareindustrien på eksportmarkederne. Agro Korn vil derudover fortsat producere deres allerede kendte produkter til dyr.

- Når vi går i gang med dette projekt, er det fordi, der er et stigende behov for protein – ikke bare i Danmark men over alt i verden. Vi mener, at vi kan være med til at dække dette behov, for vi får en miljøvenlig produktion, som er meget konkurrencedygtig. Det skyldes den nyudviklede metode, som er patentanmeldt og meget skånsom overfor proteinet. Konceptet for fabrikken betyder, at der også vil kunne anvendes andre råvarer i produktionen, siger Anton Aarup, direktør for Agro Korn a/s.

Udgangspunktet i de skånsomme processer vil også give mulighed for udvikling af andre, nye fødevareprodukter, herunder kostfibre og sunde olier.

Se også: http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2012/innovationsprisen_2012_bio/

 Yderligere oplysninger: Lektor Keld Ejdrup Markedal på mobil: 31 10 34 40