3. juli 2013

Peter Sandøe hædres for sit bidrag til den internationale dyrevelfærdsforskning

Anerkendelse

Professor Peter Sandøe bliver i dag, 4. juli, på en international konference for dyrevelfærdsforskere i Barcelona hædret for sit bidrag til den internationale forskning i dyrevelfærd og dyreetik. Han modtager en medalje og en pris ”for sit enestående bidrag … til fremme af dyrevelfærd og dyrevelfærdsforskning”.

Peter Sandøe

Peter Sandøe. Hent gratis pressebillede.

Bag prisen står den internationalt anerkendte organisation UWAF, The Universities Federation for Animal Welfare, der arbejder for at fremme vores viden om og forståelse for dyrs behov, og som blandt andet udgiver det internationale tidsskrift Animal Welfare.

Peter Sandøe er herhjemme kendt for igennem mange år at have været en flittig bidragsyder til den offentlige debat om dyrevelfærd. Han har også gennem to årtier engageret sig i og været med til at præge den internationale videnskabelige diskussion om dyrevelfærd.

Han har bidraget med mere end 50 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter om dyreetik og dyrevelfærdsrelaterede emner og en endnu længere række andre skriftlige bidrag, herunder to bøger, som er udkommet på internationale forlag.

Peter Sandøe har ikke mindst ydet bidrag til fire diskussioner: For det første har han argumenteret for, at den videnskabelige diskussion om dyrevelfærd må forstås i sammenhæng med bredere etiske overvejelser.

For det andet har han været med til at kaste lys over de særlige etiske problemstillinger, som brugen af bioteknologi på dyr giver anledning til. For det tredje har han været med til at få gjort konsekvenserne af den målrettede udvælgelse og avl af landbrugsdyr til et emne, der indgår i diskussioner om dyrevelfærd.

Endelig har han været med til at sætte gang i den internationale interesse for at vurdere dyrevelfærd på besætningsniveau.

Desuden har Peter Sandøe inspireret til, at dyrlægestuderende og andre studerende med interesse for dyr undervises i dyreetik, og han har skrevet lærebogsmateriale og lavet undervisningsmateriale på nettet, som kan understøtte denne undervisning.

For øjeblikket arbejder Peter Sandøe sammen med to udenlandske kolleger på en bog om etiske problemer i forhold til hold af hunde, katte og andre familiedyr.

Denne bog bliver formodentlig den første af sin slags, og dermed ser det ud til, at Peter Sandøe fortsat vil være med til at sætte dagsordenen for den internationale videnskabelige diskussion om dyreetik og dyrevelfærd.

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Institut for Produktionsdyr og Heste og ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet og han er æresprofessor ved veterinærskolen på Nottingham University.

Peter Sandøe kan træffes på mobil: 21497292.