16. december 2013

Nye strategier for bæredygtig biobaseret fødevareproduktion

Forskning

Ole Nybroe, lektor ved Institut for Plante og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, har netop modtaget 19,2 mio.kr. af Det Strategiske Forskningsråd til at forske i mikrobielle løsninger til at opnå en bæredygtig anvendelse af fosfatressourcer i fødevareproduktionen (MiCrop).

Ole Nybroe

Ole Nybroe

En hastigt voksende verdensbefolkning har øget presset for at intensivere produktionen af afgrøder. Denne produktion afhænger af næringsstoffer som fosfat, og efterspørgslen efter fosfatgødning er stigende.

Dermed kan verdens reserver af traditionel fosfat-gødning være opbrugt inden for de næste 100 år. Samtidig producerer vi voksende mængder organisk affald, som er rigt på fosfat, men som ikke udnyttes optimalt.

Formålet med projektet er derfor at udvikle innovative gødningsstrategier baseret på brug af mikroorganismer, der kan forsyne afgrøderne med fosfat fra svært tilgængelige puljer jord og affald.

Projektet bidrager til at opnå en biobaseret, bæredygtig og miljøvenlig anvendelse af fosfatressourcer i fremtidens fødevareproduktion, både regionalt og globalt.