27. februar 2013

Viden om fødevarer et must for dansk konkurrenceevne og folkesundhed

fødevarekvalitet

Fødevarebranchen skal løbende øge sit vidensniveau, hvis Danmark skal fortsætte som forgangsland på de globale fødevaremarkeder og være i stand til at imødegå fødevarebårne trusler mod folkesundheden. Derfor åbner Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet nu op for optag på Masteruddannelse i Fødevarekvalitet- og Sikkerhed i samarbejde med Fødevareinstituttet på DTU.

Livsfarlige bakterier i udenlandsk frugt og grønt, stigende antibiotikaresistens i europæiske svinebestande og en stærk tillid til danske fødevarer er blot nogle af de mange gode grunde til at sætte ambitionsniveauet højt hos de danske fødevareproducenter og -myndigheder.

Dansk carmenbertNår Københavns Universitet i samarbejde med Fødevareinstituttet på DTU til sommer åbner for optag på masteruddannelsen i Fødevarekvalitet og –sikkerhed bliver det med praktisk og videnskabeligt fokus på aktuelle udfordringer og potentialer for den danske folkesundhed og konkurrenceevne.

- Danmark har et stærkt fødevarebrand. Den position skal vi bevare og videreudvikle og helst i et samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og offentlige institutioner. Udviklingen af ny teknologi, stigende krav om masseproduktion, nye bakterier og ny viden gør, at vi i Danmark hele tiden bør styrke vores kompetencer både i de store fødevarekoncerner, hos de mange små specialproducenter og de offentlige myndigheder, siger studieleder og lektor Jesper Lassen fra KU og fortsætter

Vi vil gerne bidrage ved at ruste den danske fødevaresektor med den nyeste viden inden for blandt andet råvarekvalitet, forarbejdning, produktionsprocesser og fødevarebårne, sygdomsfremkaldende bakterier, understreger Jesper Lassen.

Direktør Annette Toft, Landbrug og Fødevarer siger i samme forbindelse:

- Efteruddannelse er generelt helt nødvendigt, for at vi til stadighed kan honorere kravene på det stærkt konkurrenceprægede verdensmarked, som vores fødevarevirksomheder dagligt agerer på. Det gælder i høj grad også på centrale fagområder som fødevarekvalitet og -sikkerhed. Løbende efteruddannelse her - på alle niveauer - er simpelt hen et must i forhold til styrkelse af folkesundheden og konkurrenceevnen,”

Fakta om Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Uddannelsen er den eneste af sin slags i Danmark og er udviklet i samarbejde med Fødevareinstituttet på DTU. Masteruddannelsen er eksternt kvalitetssikret og akkrediteret af ACE Danmark og Akkrediteringsrådet.

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed er målrettet deltagere med en teknisk- naturvidenskabelig baggrund, som til dagligt arbejder i eller med fødevaresektoren. Uddannelsen er relevant for ansatte i den private sektor med kontrol af kvalitet og sikkerhed, produktion eller distribution af fødevarer, og for ansatte i den offentlige sektor med eksempelvis kontrol, regulering eller undervisning inden for fødevareområdet.

Kontakt
Studieleder og lektor Jesper Lassen jlas@foi.ku.dkTelefon: 35 33 30 10 - Mobil: 29 92 68 89