20. september 2013

Ny rotteslægt opdaget

Ny rotteslægt

Grove fremtrædende hår på ryggen, en hvid halespids og tre par patter er nogle af de karakteristika, der beskriver en ny slægt af rotte, som er opdaget på øgruppen Molukkerne i Indonesien. Denne region har haft en dybtgående indflydelse på den britiske naturhistoriker Alfred Russell Wallace, der uafhængigt udviklede evolutionsteorien samtidig med Charles Darwin. Det internationale team af zoologer, der har opdaget den nye rotteart, blev ledet af Museum Zoologicum Bogoriense i Indonesien og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Hundrede år efter Sir Alfred Russel Wallaces død har et internationalt hold af zoologer nu opdaget en ny slægt af pattedyr i den indonesiske region Wallacea, der er opkaldt efter selv samme naturhistoriker. Den nye gnaver blev opdaget på øen Halmahera og holdet blev overrasket over at finde den tæt på det bjergrige område Boki Mekot, som er under alvorlig økologisk trussel på grund af minedrift og skovrydning.

Tegning: Jon Fjelså. Download gratis pressebillede.

Arten kendes kun fra denne lokalitet og er navngivet Halmaheramys bokimekot. Projektleder, postdoc Pierre -Henri Fabre fra Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi , Evolution og Klima fortæller:

- Den nye gnaver fremhæver, hvor meget der er tilbage at lære om biodiversiteten i Wallacearegionen, og hvor vigtigt der er at beskytte den. Arten er en værdifuld tilføjelse til vores viden om Wallaceas biodiversitet, og zoologer skal fortsætte med at udforske området for at opdage og beskrive nye arter i denne meget forskelligartede , men også truede region.

Halmaheramys bokimekot er en landlevende rotte med brunlig, grå pels på ryggen og en grålig, hvid bug. Sammen med sine andre karakteristika har den et unikt udseende, der aldrig har været rapporteret før i Molukkerne.

Regionen der inspirerede Wallaces evolutionsteori

Det er tydeligt, at regionen har haft en dybtgående indflydelse på Wallaces tankegang, da det var fra Molukkerne i Indonesien, at Wallace skrev sit berømte brev om naturlig udvælgelse og evolutionsteori til Charles Darwin. De to naturhistorikere offentliggjorde deres resultater i 1858.

De unikke planter og dyr i regionen og de store forskelle i flora og fauna i forhold til naboregionen Australien inspirerede Wallace til at definere en zoogeografisk grænse i det indonesiske øhav med en vestlig del, hvor dyrene hovedsagelig er af asiatisk oprindelse og en østlig del, hvor faunaen afspejler Australasien. Dette er kendt som Wallace-linjen.

Ny rotte afslører en sjælden migration

- Opdagelsen af Halmaheramys støtter Wallaces idé om en vigtig opdeling af dyrelivet i denne region. De fleste af arterne på øen Halmahera har østlig herkomst, men vores genetiske analyse viser en vestlig oprindelse i den nye rotteslægt. Det afspejler den unikke overgangszone, der findes i sydøst-asien, og lægger op til større videnskabelige undersøgelser, siger Pierre -Henri Fabre.

Foto: Pierre-Henri Fabre. The picture represents the colonisation road of native rat lineages in the Wallacean region. The map also illustrates the Indo-Malay travel of AR Wallace.
Download gratis pressebillede.

Sidste år udviklede Pierre-Henri og kolleger fra Center for Makroøkologi , Evolution og Klima en opdateret udgave af Wallaces dyregeografiske verdenskort fra 1876. Den nye version var baseret på moderne teknologi som DNA-analyser og en indsamling af data på udbredelsen af 21.000 af verdens dyrearter. Resultatet viste blandt andet, at Wallaces zoogeografiske grænser var bemærkelsesværdigt korrekte på trods af at han ikke havde moderne teknologi til rådighed.

- Molukkerne inspirerede en af de største biologer i vores tid. Hvis Sir Alfred Russell Wallace var i live i dag, ville han helt sikkert glæde sig ved udsigten til flere studier af biodiversiteten i området, siger Pierre-Henri Fabre.

Foto: Pierre-Henri Fabre

Holdets resultater er offentliggjort i Zoological Journal of the Linnean society med titlen:
Fabre P.-H.*, Pagès M., Musser G.G., Fitriana Y.S., Fjeldså J., Jennings A., Jønsson K.A., Kennedy J., Michaux J., Semiadi G., Supriatna N., &  Helgen K. (early view) A new genus of rodent from the Wallacea (Rodentia: Muridae: Murinae: Rattini) and its implication for biogeography and Indo-Pacific Rattini systematics. Zoological Journal of the Linnean Society, Vol.169(2).

Kontakt

Projektleder Pierre -Henri Fabre, tlf. +33 626242375, Skype: pierrehenrifabre

Kommunikationsmedarbejder Elisabeth Wulffeld , Center for Makroøkologi , Evolution og Klima , mobil: +45 21179140