10. juli 2013

Nyt pilotprojekt skal sikre virksomheder forskningsboost

Professor Lise Arleth ved Nano-Science Center, Niels Bohr Instituttet har netop modtaget 2 mio. kr. til gennemførelsen af et pilotprojekt, der skal være med til at udbrede kendskabet til European Spallation Source (ESS) i danske virksomheder. Midlerne kommer fra Region Hovedstaden og Københavns Universitet.

I 2019 skal den fælles europæiske forskningsfacilitet stå klar i Lund til brug for forskere fra ind og udland. Det bliver verdens førende neutronfacilitet, hvor forskere kan undersøge forskellige materialers nanostrukturer og deres egenskaber. Det vil også være muligt at studere hvordan kroppens komplicerede biologoske systemer som for eksempel cellemembranerne virker. Et vigtigt trin i udviklingen af ny medicin, og derfor interessant for mange virksomheder i landet.

- Der er ingen tvivl om, at forskerne på landets universiteter kommer til at bruge faciliteterne,  men når det gælder virksomhederne, er vi ikke helt så optimistiske. ESS bliver state-of-the- art, men mange virksomheder ved på nuværende tidspunkt ikke præcis hvad de skal bruge faciliteten til. Målet med vores pilotprojekt er at vise virksomhederne det potentiale som deres forskning og udvikling hat ved brug af neutronfaciliteten, siger Lise Arleth, der er projektleder og som igennem de seneste ti år har været en del af en større europæisk arbejdsgruppe, der har arbejdet med ESS-projektet. Udover ESS er en ny synkrotron til røntgeneksperimenter, MAX-IX, også under opførelse i Lund.

Stort potentiale for mange danske virksomheder

Lise Arleth og tre post docs fra hendes forskningsgruppe vil i de kommende måneder besøge virksomheder i hovedstadsområdet, for at tilbyde dem at deltage i projektet. Formålet er at finde ud af, hvad potentialet for virksomhederne kan være og identificere problemer, der kan løses med neutroner eller røntgen.  Det gælder ikke kun for medicinalindustrien, men også inden for fødevarer og biologiske systemer mere generelt samt for en række materialer.

- I vores forskningsgruppe er vi specialister inden for småvinkelspredning, og det er denne teknik,  der bliver udgangspunktet for vores pilotprojekt. Erfaringer og resultater fra projektet skal danne grundlaget for en kommende Life Science-portal, hvor virksomheder kan få hjælp til at lave undersøgelser af deres materialer på ESS og MAX-IV. Som udgangspunkt tror vi, at det handler om op mod 50 danske store og mellemstore virksomheder, siger Lise Arleth.