21. januar 2013

Makroøkolog får stor forskerpris

Onsdag den 23. januar 2013 modtager professor Carsten Rahbek fra Biologisk Institut ved Københavns Universitet Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning. Forskerprisen er på 2.500.000 kr. Carsten Rahbek får prisen for sin visionære og bredspektrede biologiske forskning inden for biodiversitet, evolution og økologi.

Carsten Rahbek. Foto: Lars Juul  Hauschildt

Carsten Rahbek. Foto: Lars Juul Hauschildt

Det kan slå krølle på tungen for de fleste, og ikke alle ved, hvad makroøkologi betyder. For prismodtager Carsten Rahbek, der er kendt i både Danmark og i udlandet som en af verdens mest betydningsfulde og indflydelsesrige forskere på området, er det dog en smal sag at sætte ord på:

- Makroøkologi handler om  planter og dyrs udbredelsesmønstre, deres variation over tid og sted og deres afhængighed af økologiske og klimamæssige faktorer. Altså helt grundlæggende og fundamentale spørgsmål i forsøget på at forstå udbredelsen af liv på Jorden.

 Carsten Rahbek har blandt andet ydet store bidrag til udarbejdelsen af miljøstrategier til bevarelse af biodiversitet og natur i en tid med klimaforandringer og pres på naturen.

- Det rige dyre- og planteliv på jorden har altid fascineret mig. Hvorfor udforske andre planeter, når der stadig er så meget, vi kan lære om vores egen? Særligt nu, hvor naturen er under voldsomt pres, er det essentielt, at vi får mere viden om, hvordan arter opstår, udvikler sig og eventuelt uddør, hvis vi skal gøre en fremadrettet indsats for at bevare biodiversiteten, fortsætter professor Carsten Rahbek.

Millioner af data afslører fordelingen af liv på jorden
I de senere år har Carsten Rahbek været hoveddrivkraften bag opbygningen af nye forskningsområder inden for makroøkologi og makroevolution.

Særligt bemærkelsesværdigt er hans brug af databaser med millioner af geografiske data på arters udbredelser og klima med henblik på at afdække, hvad der bestemmer fordelingen af liv på jorden.

Carsten Rahbeks forskning omfatter også brugen af moderne videnskabelige metoder inden for molekylær genetik til undersøgelse af evolutionære forhold hos arter og moderne GPS- og satellitovervågning til afdækning af spredningsmønstre.

International forskningsformidler
Carsten Rahbeks forskerkarriere er karakteriseret ved en række store, internationale samarbejder med førende forskere inden for makroøkologi og biodiversitet. Samtidig har han været aktiv i arbejdet for både danske og internationale miljøorganisationer.

Carsten Rahbek har også ydet store bidrag til uddannelsen af kommende biologer, og han har gjort en stor indsats for at popularisere og formidle sine forskningsresultater på alle niveauer.

Baggrund

Carsten Rahbek er 47 år gammel. Han er uddannet i biogeografi ved Københavns Universitet, hvor han fik sin ph.d.-grad i 1993 efter ophold på Smithsonian Institution. I 1995 blev han ansat som lektor på Zoologisk Museum ved Københavns Universitet.
I 2001 blev han ansat som professor (mso) samme sted og i 2005 som professor på Biologisk Institut ved Københavns Universitet.

Han leder i dag Danmarks Grundforskningfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet

Carsten Rahbeknyder stor anseelse blandt sine internationale forskerkolleger. Han er bl.a. hovedredaktør på tidsskriftet Ecography, Fulbright Scholar, President-Elect for The International Biogeography Society og er adjungeret professor ved Peking University.

I årenes løb har han også fået en række danske og udenlandske ærespriser, bl. a. Det Frie Forskningsråds Elite-Forsk pris i 2010 og Bingzhi Forum Professor fra det Kinesiske Videnskabs Akademi.

Prisoverrækkelse

Carsten Rahbek modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat onsdag den 23. januar 2013, kl. 15.00 ved et arrangement på Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant, Dronningesalen, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København. Prismodtageren vil i et foredrag gøre rede for hovedlinjerne i sin hidtidige og kommende forskning.

Årslegatet uddeles af VILLUM FONDEN, som blev stiftet i 1971 af nu afdøde civilingeniør, dr.techn. h.c. Villum Kann Rasmussen, der bl.a. udviklede VELUX ovenlysvinduet.

Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet og kan desuden få tilsendt foto fra begivenheden. Kontakt da: Eva Beckmann, mobil 20842085

Ud over overrækkelse af årslegatet, vil 19 yngre forskere blive hædret med midler fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Yderligere oplysninger

Professor Carsten Rahbek, tlf. 35321030
Institutleder, professor Karsten Kristiansen, telf. 35324443
VILLUM FONDEN, Lennart Rasmussen, tlf. 39570992