22. marts 2013

Kurt Kjær udnævnt til professor

Island, Sibirien og Nordgrønland er nogle af de steder, der har været med til at lægge patina på den nyudnævnte geologiprofessor Kurt Kjærs udtrådte feltstøvler.

Fælles for de arktiske ekspeditioner har for Kurt Kjær været en ambition om at aflure de golde landskaber deres information om specielt de klimaforandringer, der har formet dem gennem de seneste par 100.000 år.


Senest har Kurt Kjær og hans team gjort sig bemærket med et stort forskningsarbejde om afsmeltningen af indlandsisen i randområderne. Dvs.  dér hvor indlandsisens afsmeltning løber ud i bl.a. fjorde og bugter. I den forbindelse var det ikke alene moderne satellitfotos, der blev brugt som dokumentation, men også gamle sort/hvide fotos  fra 30erne taget af piloter, der sad i enmotors maskiner med åbent cockpit.

Dette forskningsprojekt har givet mulighed for at sætte dagens klimaforandringer i et tidsmæssigt perspektiv, som ingen andre har gjort før. Resultaterne af disse undersøgelser har været omtalt vidt og bredt i danske såvel som udenlandske medier. Ud over at være forskningschef på Statens Naturhistoriske Museum er Kurt Kjær også en af hovedkræfterne bag Grundforskningscenteret Center for GeoGenetik.