13. august 2013

Lene Jespersen er ny professor ved Københavns Universitet

Fødevarer

Lene Jespersen er netop ansat som professor i Mikrobiel Økologi og Fødevarefermentering ved Institut for Fødevarevidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Med ansættelsen af Lene Jespersen som professor i Mikrobiel Økologi og Fødevarefermentering får Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet en professor, der har en bred industriel og forskningsmæssig forståelse for, hvordan mikroorganismer kan anvendes til at øge kvaliteten og sundheden af vores fødevarer – til gavn for fødevareindustrien og alle andre.

Lene Jespersen er internationalt anerkendt for sin forskning inden for fødevaremikrobiologi og er endvidere velkendt af mange fødevarevirksomheder via et tæt samarbejde i adskillige forskningsprojekter.

Hun har haft en fremtrædende rolle i en af EU's store satsninger i fødevaresikkerhed, forskningsprojektet PathogenCombat, og har ledet en række større nationale og internationale forskningsprojekter i samarbejde med en bred vifte af danske virksomheder herunder særlig mejeri- og ingrediensindustrien.

Lene Jespersen er også kendt i Vestafrika, hvor hun igennem de sidste 20 år har arbejdet med kapacitetsopbygning og fødevareforsyning via ledelse af og deltagelse i flere EU og Danida finansierede projekter. Et samarbejde som i høj grad hviler på etablering af et stærkt netværk af afrikanske forskningsinstitutioner og fødevareproducenter.

Baggrund

Lene Jespersen har en flerårig industri-baggrund, herunder en erhvervs ph.d., som grundlag for en internationalt anerkendt karriere som forsker i det akademiske miljø. Efter endt kandidatuddannelse begyndte Lene Jespersen sin karriere ved Alfred Jørgensens Laboratorium A/S i 1989, hvor hun bl.a. var ansvarlig for virksomhedens store samling af bryggerigær med tilhørende udviklingsopgaver for internationale bryggerikoncerner.

I 1995 blev Lene Jespersen ansat som lektor ved Institut for Fødevarevidenskab og i 2008 blev hun udnævnt som professor med særlige opgaver inden for u-landsområdet.

I sin universitetskarriere har Lene Jespersens fokus været rettet mod udvikling af starterkulturer til optimering af fermenterede fødevarer som brød, øl, vin, ost og andre mejeriprodukter samt kulturer til hæmning af sundhedsskadelige mikroorganismer.

Arbejdet har omfattet systembiologiske studier til forklaring af teknologiske egenskaber på molekylært niveau samt undersøgelser over, hvorledes fødevarers sammensætning påvirker mikroorganismers evne til at danne aromastoffer, antimikrobielle komponenter, sundhedsfremmende stoffer m.m.

Lene Jespersen har gennem årene udvidet sit forskningsområde og er i dag også anerkendt for sit arbejde inden for bl.a. probiotika og mikrobielle interaktioner herunder studier af, hvorledes mikroorganismer kommunikerer i komplekse mikrokolonier.